Servicepositioner og udvalg

Tak for din interesse i at yde service på fællesskabsniveau i ITAA! Service er ikke kun et uvurderligt værktøj for vores egen bedring, det hjælper også hele ITAA-fællesskabet - fra nyankomne ved deres første møde, til gamle kendinge, til grupperne og fællesskabet som helhed. Nedenfor er en liste over vores internationale serviceposter og udvalg.

Kommende ITAA-udvalgsmøder og internationale servicemøder

Service-stillinger på fællesskabsniveau
 • Formænd: Der er 2 medformænd for de internationale servicemøder, som vælges for en periode på 6 måneder. Hver medformand administrerer et ISM om måneden. Formændenes opgaver er at lede ISM og også at opdatere og vedligeholde disse skriftlige retningslinjer, så de forbliver aktuelle. De arbejder sammen med sekretærerne om at færdiggøre dagsordenen. Hvis du er interesseret i at være medformand, så send en e-mail til secretary@internetaddictsanonymous.org.

 • Sekretærer: Der er 2 medsekretærer for de internationale servicemøder, som vælges for 12 måneder ad gangen. Hver medsekretær administrerer et ISM om måneden. Sekretærerne tager referat under ISM og udarbejder dagsordenen for mødet. De samarbejder med formændene om at færdiggøre dagsordenen. Hvis du er interesseret i at være medsekretær, bedes du sende en e-mail til secretary@internetaddictsanonymous.org.

 • Med-webmaster: ITAA har mindst 2 co-webmastere (men der kan være flere end 2), som kan vælges for perioder på op til 2 år (kortere perioder er også acceptable). Co-webmasterne vedligeholder, opdaterer og ændrer ITAA's hjemmeside til gavn for fællesskabets gruppesamvittighed. Webmasterne administrerer også ITAA's Zoom-konti, Google Ads-konto og mødekalender. Co-webmasterne har bemyndigelse til at foretage mindre ændringer på hjemmesiden, som er i overensstemmelse med ånden på den eksisterende hjemmeside. Alle drastiske ændringer, nye sektioner eller væsentlig uenighed kan henvises til ISM. Hvis du er interesseret i at være co-webmaster, så send en e-mail til webmaster.itaa@gmail.com.

 • Medkasserer: Der er 2 medkasserere, som vælges for 12 måneder ad gangen. Kassererne fører ITAA's regnskaber og registrerer alle udgifter og donationer. Kassererne fremlægger typisk en rapport til de internationale servicemøder den første weekend i hver måned. Kassererne har ikke magt til selvstændigt at træffe beslutninger om udgifter. En beslutning om at påtage sig en ny udgift skal træffes af det internationale servicemøde. Hvis du er interesseret i at være medkasserer, bedes du sende en e-mail til itaa.business@gmail.com.

 • Svarer på e-mail: ITAA's e-mail-respondenter hjælper med at svare på generelle forespørgsler, der sendes via ITAA's hjemmeside. Det kan dreje sig om at give information om ITAA, vores mødeplan, ressourcerne på vores hjemmeside eller omdirigere beskeder til andre betroede tjenere (dvs. sekretærerne, webmasterne, et bestemt udvalg eller en bestemt gruppe). Den ugentlige tidsforpligtelse for hver e-mail-responsor er typisk 15 til 30 minutter. E-mail-respondenter skal have været medlem af ITAA i mindst 3 måneder, og hver valgt e-mail-respondent kan selv vælge længden af sin periode, fra 3 måneder op til 2 år. Hvis du er interesseret i at være Email Responder, bedes du sende en e-mail til internetandtechaa@gmail.com.

 • Gruppeservicerepræsentanter (GSR'er): GSR'er vælges af grupper til at repræsentere dem ved ITAA's internationale servicemøder, og de sikrer, at vores gruppers stemmer bliver hørt, når der træffes beslutninger på fællesskabsniveau. Grupperne opfordres til at afholde gruppesamtaler for at vælge GSR'er og definere servicekrav, ansvarsområder og valgperiodernes længde. Følgende ressource indeholder flere oplysninger om GSR'er:
  Hvad er en 'Group Service Representative' i ITAA?
Fællesskabsniveau udvalg
 • Udvalg for interpersonel sikkerhed: Dette udvalg arbejder med retningslinjer og procedurer for håndtering af upassende adfærd inden for ITAA, herunder handlinger eller kommentarer, der er aggressive, seksuelle eller diskriminerende. Deltagelse er åben for alle. Hvis du er interesseret i at være en del af Interpersonal Safety Committee, bedes du sende en e-mail til interpersonalsafety.itaa@gmail.com.

 • Udvalget for juridiske anliggender: Denne komité er blevet dannet for at foreslå en plan for non-profit inkorporering af ITAA, for at udføre denne plan, når den er blevet godkendt af et internationalt servicemøde, og for at diskutere og foreslå vedtægter for ITAA. Deltagelse er åben for alle. Hvis du er interesseret i at være en del af Legal Affairs Committee, bedes du sende en e-mail til legalaffairs.itaa@gmail.com.

 • Litteraturudvalget: Litteraturudvalget skriver lang og trykt litteratur for at støtte vores fællesskabs primære formål. Deltagelse er åben for alle. Hvis du ikke kan deltage i mødet på grund af tidszoneproblemer, bedes du kontakte kontaktpersonen. Vi skriver i øjeblikket en grundlæggende tekst til ITAA, og vi søger recovery-historier fra medlemmer med mindst 6 måneder i ITAA, stabil ædruelighed, som de forstår det, og som arbejder med trinene - flere oplysninger kan findes på her. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, bedes du sende en e-mail til literature.itaa@gmail.com.

 • PR-udvalget: Dette udvalg har to servicefunktioner: Arrangører og interviewpersoner. Organizers håndterer indkomne interviewanmodninger, udfører offentlig opsøgende arbejde, skriver og vedligeholder ressourcer, der sendes ud til journalister, og holder International Service Meeting opdateret med rapporter, og ethvert medlem er velkommen til at være Organizer og deltage i vores møder. Interviewpersoner er medlemmer, der får besked, når der sendes en besked via hjemmesiden med en anmodning om at interviewe et medlem af ITAA om vores fællesskab eller program for recovery. For at blive interviewet skal man have været medlem af ITAA i 5 måneder, deltage regelmæssigt i møder, arbejde med de 12 trin og i det mindste have en vis ædruelighed, som man selv definerer det. Komitémedlemmer kan vælge en eller begge af disse serviceroller. Hvis du er interesseret i at være en del af Public Relations-udvalget, kan du deltage i et af vores månedlige møder eller sende en e-mail til inquiries.itaa@gmail.com.
 • SEO/Google Ads Underudvalg: Dette underudvalg fokuserer på at forbedre vores Google Ads og søgemaskineoptimering for at sikre, at vores fællesskab er så tilgængeligt som muligt for dem, der har brug for det. Denne gruppe er et underudvalg af Web Content Committee.
 • Udvalg for webindhold: I dette udvalg diskuterer, redigerer og skriver vi indhold til vores hjemmeside. Alle medlemmer er velkomne til at deltage, og det er et krav, at man har deltaget i mindst 6 ITAA-møder. Hvis du er interesseret i at være en del af Web Content Committee, er du velkommen til at deltage i et af vores møder i kalenderen. Du er også velkommen til at sende en e-mail med spørgsmål til webcontent.itaa@gmail.com.

 • Oversættelse af hjemmeside: Hvis du har lyst til at oversætte ITAA's hjemmeside til et andet sprog, kan du hjælpe med at formidle vores budskab til ikke-engelsktalende misbrugere. Hvis du er interesseret i at hjælpe med at oversætte hjemmesiden, så send en e-mail til webmaster.itaa@gmail.com.

Siden er sidst opdateret den 27. august 2023