Brug af internet og teknologi som redskaber i vores recovery

At være et internationalt fællesskab af mennesker, der kommer sig efter internet- og teknologiafhængighed, indebærer et paradoks. Vi har brug for at kommunikere og skabe kontakt, men alle mulige værktøjer til at gøre det er baseret på teknologi, og de fleste bruger internettet. Det betyder, at de er potentielt udløsende for nogle af vores medlemmer. Med dette i tankerne er der nogle mulige anbefalinger til ting, man skal overveje, når man vælger værktøjer til brug i vores fællesskab, og måderne at bruge dem på:

Generelle anbefalinger:

 • Du skal ikke forbyde eller fraråde brugen af et værktøj, hvis det fungerer for dem, der bruger det.
 • Overvej en advarsel/ansvarsfraskrivelse, når du nævner/anbefaler brug af et medie som et redskab til genopretning. Eksempel: "For dem, der trygt kan gøre det, anbefaler jeg at se denne YouTube-video". Vær især opmærksom på dette, hvis du taler til nyankomne eller på anden måde taler ud fra en autoritet (f.eks. hjemmesiden).
 • Lad være med at antage eller hævde, at et bestemt værktøj eller en bestemt måde at bruge det på er "sikker" eller "ikke-kompulsiv".

  Til evaluering af specifikke værktøjer:
 • Kan den tilgås på forskellige platforme - smartphone, computer (Win/Mac/Linux/browser)?
 • Kan man overhovedet bruge den, hvis man ikke har en smartphone?
 • Kræver det, at folk har en konto knyttet til en anden tjeneste - f.eks. Google/Facebook/MS.
 • Håndhæver eller understøtter den anonymitet - ikke afsløring af fulde navne, placering, telefonnumre, e-mailadresser? Indkaldsanonymitet kan ofte understøttes ved at anonymisere opkaldspræfikser, og e-mailanonymitet ved dedikerede adresser.
 • Bemærk, at der er forskellige typer/niveauer af anonymitet: Over for udenforstående, over for andre medlemmer og over for folk i service/administrative stillinger.
 • Understøtter den forskellige former for interaktion - push/pull/digest?
 • Er der omkostninger forbundet med individuel brug - generelt eller i nogle tilfælde?
 • Er der en omkostning for gruppen - og er gruppen villig/forpligtet til at betale?
 • Virker platformen stabil med hensyn til pris, funktioner og support? Bemærk: For nogle af os kan ekstra funktioner være en negativ ting.
 • Inddrag altid så mange af de (potentielle) brugere som muligt i beslutningen.

Siden er sidst opdateret den 8. januar 2023