Serviceposities en commissies

Hartelijk dank voor je interesse om dienstbaar te zijn op het niveau van de ITAA-gemeenschap! Dienstbaarheid is niet alleen van onschatbare waarde voor ons eigen herstel, het helpt ook de hele ITAA-gemeenschap - van nieuwkomers op hun eerste bijeenkomst tot oudgedienden, de groepen en de gemeenschap als geheel. Hieronder vind je een lijst van onze internationale functies en commissies.

Komende ITAA commissievergaderingen en internationale servicebijeenkomsten

Vacatures op fellowshipniveau
 • Voorzitters: Er zijn 2 covoorzitters voor de International Service Meetings die gekozen worden voor een termijn van 6 maanden. Elke co-voorzitter beheert één ISM per maand. De taken van de voorzitters zijn het voorzitten van de ISM en ook het bijwerken en onderhouden van deze schriftelijke richtlijnen zodat ze actueel blijven. Ze werken samen met de secretarissen om de agenda af te werken. Als je geïnteresseerd bent om medevoorzitter te worden, stuur dan een e-mail naar secretary@internetaddictsanonymous.org.

 • Secretaresses: Er zijn 2 cosecretarissen voor de International Service Meetings die gekozen worden voor een termijn van 12 maanden. Elke co-secretaris beheert één ISM per maand. De secretarissen notuleren tijdens de ISM en maken de agenda voor de vergadering. Ze werken samen met de voorzitters om de agenda af te ronden. Als je interesse hebt om mede-secretaris te worden, stuur dan een e-mail naar secretary@internetaddictsanonymous.org.

 • Co-Webmaster: ITAA heeft ten minste 2 co-webmasters (hoewel er meer dan 2 kunnen zijn) die gekozen kunnen worden voor termijnen van maximaal 2 jaar (kortere termijnen zijn ook aanvaardbaar). De co-webmasters onderhouden, updaten en wijzigen de website van ITAA ten dienste van het geweten van de fellowshipgroep. De webmasters beheren ook ITAA's Zoom-accounts, Google Ads-account en vergaderkalender. De co-webmasters hebben de bevoegdheid om kleine veranderingen aan te brengen aan de website die in de geest zijn van de bestaande website. Alle drastische veranderingen, nieuwe secties of substantiële meningsverschillen kunnen worden doorverwezen naar de ISM. Als je geïnteresseerd bent om co-webmaster te worden, stuur dan een e-mail naar webmaster.itaa@gmail.com.

 • Co-penningmeester: Er zijn 2 mede-penningmeesters die worden verkozen voor een termijn van 12 maanden. De penningmeesters houden de rekeningen van ITAA bij en registreren alle uitgaven en donaties. De penningmeesters presenteren gewoonlijk een verslag aan de International Service Meetings in het eerste weekend van elke maand. De penningmeesters hebben niet de bevoegdheid om zelfstandig beslissingen te nemen over uitgaven. Een beslissing om een nieuwe uitgave te doen moet worden genomen door de internationale servicevergadering. Als je geïnteresseerd bent om mede-penningmeester te worden, stuur dan een e-mail naar itaa.business@gmail.com.

 • E-mail responder: ITAA's e-mail responders helpen bij het beantwoorden van algemene vragen die via de ITAA website verstuurd worden. Dit kan gaan om het verstrekken van informatie over ITAA, ons vergaderschema, de bronnen op onze website, of het doorsturen van berichten naar andere vertrouwde medewerkers (bijv. de secretaresses, webmasters, een specifieke commissie of een specifieke groep). Gewoonlijk is de wekelijkse tijdsbesteding voor elke E-mailresponder 15 tot 30 minuten. E-mail responders moeten minstens 3 maanden in ITAA zitten, en elke gekozen E-mail Responder kan zijn eigen termijn kiezen, van 3 maanden tot 2 jaar. Als je geïnteresseerd bent om een Email Responder te zijn, stuur dan een e-mail naar internetandtechaa@gmail.com.

 • Group Service Representative (GSR's): GSR's worden gekozen door groepen om hen te vertegenwoordigen op ITAA's internationale servicevergaderingen en ze zorgen ervoor dat de stem van onze groepen wordt gehoord bij het maken van beslissingen op fellowshipniveau. Groepen worden aangemoedigd om groepsgeweten te houden om GSR's te kiezen en om de vereisten, verantwoordelijkheden en termijnen te bepalen. De volgende bron bevat meer informatie over GSR's:
  Wat is een 'Group Service Representative' in ITAA?
Fellowship-niveau commissies
 • Commissie interpersoonlijke veiligheid: Deze commissie werkt aan richtlijnen en procedures voor het omgaan met ongepast gedrag binnen ITAA, waaronder acties of opmerkingen die agressief, seksueel of discriminerend van aard zijn. Deelname staat open voor iedereen. Als je geïnteresseerd bent om deel uit te maken van de Interpersoonlijke Veiligheidscommissie, stuur dan een e-mail naar interpersonalsafety.itaa@gmail.com.

 • Commissie Juridische Zaken: Deze commissie is opgericht om een plan voor te stellen voor de oprichting zonder winstoogmerk van ITAA, om dit plan uit te voeren zodra het is goedgekeurd door een International Service Meeting, en om statuten voor ITAA te bespreken en voor te stellen. Deelname staat open voor iedereen. Als je geïnteresseerd bent om deel uit te maken van de Juridische Commissie, stuur dan een e-mail naar legalaffairs.itaa@gmail.com.

 • Literatuurcommissie: De Literatuurcommissie schrijft gedrukte en lange literatuur ter ondersteuning van het hoofddoel van onze fellowship. Deelname staat open voor iedereen. Als je de vergadering niet kunt bijwonen vanwege tijdzoneproblemen, neem dan contact op met de contactpersoon. We schrijven momenteel een basistekst voor ITAA, en we zijn op zoek naar verhalen over herstel van leden die minstens 6 maanden in ITAA zitten, stabiel nuchter zijn zoals zij het begrijpen, en die de Stappen doen - meer informatie is te vinden op hier. Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar literature.itaa@gmail.com.

 • Commissie Public Relations: Dit comité heeft twee rollen: Organisatoren en geïnterviewden. Organisatoren beheren inkomende interviewverzoeken, geven voorlichting aan het publiek, schrijven en onderhouden informatiebronnen die naar journalisten gaan en houden de International Service Meeting op de hoogte met verslagen, en elk lid is welkom om organisator te worden en deel te nemen aan onze bijeenkomsten. Geïnterviewden zijn leden die op de hoogte worden gebracht wanneer er een bericht wordt verstuurd via de website met het verzoek om een lid van ITAA te interviewen over onze gemeenschap of herstelprogramma. Om geïnterviewd te worden moeten leden 5 maanden lid zijn van ITAA, regelmatig bijeenkomsten bijwonen, de 12 stappen volgen en tenminste enige nuchterheid hebben zoals zij die definiëren. Leden van het comité kunnen een of beide functies kiezen. Als je geïnteresseerd bent om deel uit te maken van de Public Relations Commissie, kom dan naar een van onze maandelijkse bijeenkomsten of stuur een e-mail naar inquiries.itaa@gmail.com.
 • SEO / Google Ads subcommissie: Deze subcommissie richt zich op het verbeteren van onze Google Ads en zoekmachineoptimalisatie om ervoor te zorgen dat onze fellowship zo toegankelijk mogelijk is voor degenen die het nodig hebben. Deze groep is een subcommissie van de Web Content Committee.
 • Commissie Webinhoud: In deze commissie bespreken, bewerken en schrijven we inhoud voor onze website. Elk lid wordt uitgenodigd om deel te nemen, met als vereiste dat je minstens 6 ITAA-vergaderingen hebt bijgewoond. Als je geïnteresseerd bent om deel uit te maken van de Web Content Committee, voel je dan vrij om deel te nemen aan een van onze bijeenkomsten op de kalender. Je kunt ook vragen mailen naar webcontent.itaa@gmail.com.

 • Vertaling website: Als je de ITAA website in een andere taal wilt vertalen, kun je helpen onze boodschap over te brengen aan niet-Engelssprekende verslaafden. Als je geïnteresseerd bent in het helpen vertalen van de site, stuur dan een e-mail naar webmaster.itaa@gmail.com

Pagina voor het laatst bijgewerkt op 27 augustus 2023