Stanowiska obsługi i komitety

Dziękujemy za zainteresowanie służbą na poziomie stypendialnym w ITAA! Służba jest nie tylko nieocenionym narzędziem dla naszych własnych uzdrowień, ale także pomaga całej wspólnocie ITAA – od nowicjuszy na ich pierwszym spotkaniu, przez starszych, do grup i wspólnoty jako całości.

Nadchodzące spotkania komisji ITAA i Międzynarodowe Spotkania Służbowe

Stanowiska usługowe na poziomie stypendialnym
 • Przewodniczący: Jest 2 współprzewodniczących Międzynarodowych Spotkań Służbowych, którzy są wybierani na 6-miesięczne kadencje. Każdy współprzewodniczący zarządza jednym ISM w miesiącu. Obowiązkiem przewodniczących jest przewodniczenie ISM, a także aktualizacja i utrzymanie tych pisemnych wytycznych, aby pozostały aktualne. Współpracują oni z sekretarzami, aby dopracować porządek obrad. Jeśli chcesz być współprzewodniczącym, wyślij e-mail na adres secretary@internetaddictsanonymous.org.

 • Sekretarze: Istnieje 2 współsekretarzy Międzynarodowych Spotkań Służbowych, którzy są wybierani na 12-miesięczne kadencje. Każdy współsekretarz zarządza jednym ISM w miesiącu. Sekretarze spisują protokół podczas ISM i tworzą porządek obrad. Współpracują z przewodniczącymi, by dopracować porządek obrad. Jeśli chcesz być współsekretarzem, wyślij e-mail na adres secretary@internetaddictsanonymous.org.

 • Współadministrator: ITAA ma co najmniej 2 Co-Webmasterów (choć może być ich więcej), którzy mogą być wybierani na kadencje do 2 lat (krótsze kadencje są również dopuszczalne). Webmasterzy utrzymują, aktualizują i modyfikują stronę internetową ITAA w służbie sumienia grupy koleżeńskiej. Webmasterzy zarządzają również kontami Zoom, Google Ads i kalendarzem spotkań ITAA. Webmasterzy mają prawo do wprowadzania drobnych zmian na stronie, które są zgodne z duchem istniejącej strony. Wszelkie drastyczne zmiany, nowe sekcje lub istotne różnice zdań mogą być kierowane do ISM. Jeśli chcesz zostać współwebmasterem, wyślij e-mail na adres webmaster.itaa@gmail.com.

 • Współskarbnik: Jest 2 współskarbników, którzy są wybierani na 12-miesięczne kadencje. Skarbnicy utrzymują konta ITAA i rejestrują wszelkie wydatki i darowizny. Skarbnicy zazwyczaj przedstawiają raport na Międzynarodowych Spotkaniach Służbowych w pierwszy weekend każdego miesiąca. Skarbnicy nie mają uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji o wydatkach. Decyzja o podjęciu nowych wydatków musi być podjęta przez Międzynarodowe Spotkanie Służbowe. Jeśli jesteś zainteresowany byciem współskarbnikiem, napisz na adres itaa.business@gmail.com.

 • Odpowiadający na e-mail: osoby odpowiadające na wiadomości e-mail ITAA pomagają odpowiadać na ogólne zapytania wysyłane za pośrednictwem witryny ITAA. Może to obejmować dostarczanie informacji na temat ITAA, harmonogramu naszych spotkań, zasobów na naszej stronie internetowej lub przekierowywanie wiadomości do innych zaufanych pracowników (tj. sekretarzy, webmasterów, określonej komisji lub określonej grupy). Zazwyczaj tygodniowe zobowiązanie czasowe dla każdej osoby odpowiadającej na wiadomość e-mail wynosi zwykle od 15 do 30 minut. Osoby odpowiadające na e-mail muszą mieć co najmniej 3 miesiące w ITAA, a każdy wybrany respondent e-mail może wybrać długość swojego okresu, od 3 miesięcy do 2 lat. Jeśli chcesz zostać e-mailem odpowiadającym, wyślij e-mail na adres internetandtechaa@gmail.com.

 • Przedstawiciel Serwisu Grupy (GSR): GSR są wybierani przez grupy, aby pomóc reprezentować je na Międzynarodowych Spotkaniach Służbowych ITAA i zapewniają, że głosy naszych grup są słyszalne podczas podejmowania decyzji na poziomie wspólnoty. Zachęca się grupy do przeprowadzenia sumienia grupowego w celu wybrania GSR i określenia wymagań dotyczących służby, odpowiedzialności i długości kadencji. Poniższe źródło zawiera więcej informacji na temat GSR:
  Co to jest „przedstawiciel serwisu grupy” w ITAA?
Poziom stypendialny komisje
 • Komitet założycielski: Ten komitet został utworzony, aby zaproponować plan utworzenia organizacji non-profit dla ITAA, aby przeprowadzić ten plan po jego zatwierdzeniu przez Międzynarodowe Spotkanie Służbowe, oraz aby omówić i zaproponować regulamin dla ITAA. Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich. Osoby zainteresowane udziałem w Komitecie Założycielskim prosimy o kontakt mailowy dylaninrecovery@gmail.com.

 • Komisja Bezpieczeństwa Interpersonalnego: Ta komisja pracuje nad wytycznymi i procedurami postępowania z niewłaściwym zachowaniem w ITAA, w tym działaniami lub komentarzami, które mają charakter agresywny, seksualny lub dyskryminujący. Udział jest otwarty dla wszystkich. Jeśli jesteś zainteresowany członkostwem w Interpersonal Safety Committee, wyślij e-mail na adres interpersonalsafety.itaa@gmail.com.

 • Komitet Literacki: Komitet ds. Literatury został utworzony, aby pisać zatwierdzoną przez konferencję literaturę ITAA, aby wspierać główny cel naszego stypendium. Udział jest otwarty dla wszystkich. Jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu z powodu problemów ze strefą czasową, skontaktuj się z osobą kontaktową. Program nadchodzącego spotkania i ostatnie minuty można znaleźć tutaj. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres mailowy alba.itaa.rec@gmail.com.

 • Komitet ds. Public Relations: Komisja ta pełni dwie role usługowe: Organizatorzy i Wywiadowcy. Organizatorzy zarządzają przychodzącymi prośbami o wywiady, prowadzą działania informacyjne, piszą i utrzymują materiały, które są wysyłane do dziennikarzy, oraz aktualizują sprawozdania z Międzynarodowego Spotkania Służbowego. Rozmówcy to członkowie, którzy są powiadamiani o wysłaniu wiadomości przez stronę internetową z prośbą o przeprowadzenie wywiadu z członkiem ITAA na temat naszego stowarzyszenia lub programu zdrowienia. Aby wziąć udział w wywiadzie, członkowie powinni być w ITAA od 5 miesięcy, regularnie uczęszczać na spotkania, pracować nad 12 krokami i mieć przynajmniej pewną trzeźwość, tak jak ją definiują. Członkowie komisji mogą wybrać jedną lub obie te role. Jeśli jesteś zainteresowany byciem częścią Komitetu Public Relations, dołącz do jednego z naszych comiesięcznych spotkań lub napisz na adres inquiries.itaa@gmail.com.
 • Podkomisja SEO / Google Ads: Ten podkomitet koncentruje się na poprawie naszych Google Ads i optymalizacji wyszukiwarek, aby pomóc zapewnić, że nasza wspólnota jest tak dostępna, jak to możliwe dla tych, którzy potrzebują. Ta grupa jest podkomitetem Komitetu ds. zawartości stron internetowych.
 • Komitet ds. Treści Internetowych: W tym komitecie dyskutujemy, edytujemy i piszemy treści na naszą stronę internetową. Każdy członek jest zaproszony do udziału, przy czym warunkiem członkostwa w komitecie jest uczestnictwo w co najmniej 6 spotkaniach ITAA. Jeśli jesteś zainteresowany członkostwem w Komitecie ds. Treści Internetowych, możesz dołączyć do dowolnego z naszych spotkań w kalendarzu. Zachęcamy również do wysyłania wszelkich pytań na adres webcontent.itaa@gmail.com.

 • Tłumaczenie stron internetowych: Jeśli chciałbyś przetłumaczyć witrynę ITAA na inny język, możesz pomóc w przekazywaniu naszego przesłania osobom nieanglojęzycznym. Jeśli chcesz pomóc w tłumaczeniu witryny, napisz na adres webmaster.itaa@gmail.com