ITAA'da 'Grup Servis Temsilcisi' nedir?

Bir 'Grup Hizmet Temsilcisi' (GSR), belirli bir ITAA grubu tarafından Uluslararası Hizmet Toplantılarında (ISM'ler) bu grubu temsil etmek üzere seçilen bir ITAA üyesidir. ITAA'nın hizmet yapısı ters çevrilmiş bir piramidi andırır; en üstte gruplar, en altta ise ISM yer alır. Başka bir deyişle, Uluslararası Hizmet Toplantıları grupların çıkarlarına hizmet eder. Bu da hizmet organlarımızın burs düzeyinde kararlar alırken göz önünde bulundurması gereken en önemli hususun tüm ITAA gruplarının ihtiyaç ve perspektiflerinin iyi bir şekilde temsil edilmesi olduğu anlamına gelmektedir. GSR'ler, burs düzeyinde kararlar alınırken gruplarımızın seslerinin duyulmasını sağlar.

GSR'ler kendi gruplarının görüşlerini temsil etme konusunda özel bir sorumluluğa sahip olsalar da, ITAA'nın tüm üyelerinin ISM'ye katılmaları ve oy kullanmaları şiddetle teşvik edilmektedir, çünkü bu, bursumuzun kararlarının çeşitliliğini ve gücünü artırmaya yardımcı olmaktadır. 

Her grup özerktir ve kendi GSR'leri için kendi gerekliliklerini, görev süresini ve görevlerini belirleyebilir. Aşağıda, grupların toplantıları için GSR hizmeti rolünü nasıl tanımlayabileceklerine ilişkin bazı öneriler bulunmaktadır.

Önerilen Gereksinimler

Her grup, GSR hizmet rolü için grup vicdanının ihtiyatlı gördüğü gereksinimleri belirleyebilir. Bazı örnek gereksinimler şunlar olabilir:

 • isteklilik
 • En az 10 ITAA toplantısına katılmış olmak
 • 3 aydır ITAA'da olmak
 • Temsil edeceğiniz grubun belirli toplantılarına düzenli olarak katılmak
 • Temsil edeceğiniz grup için ISM'ye katılabilmek 
 • ITAA toplantılarına düzenli olarak katılmak
 • Şu anda Adımlarda çalışıyor
 • Geleneklere ve Kavramlara Aşinalık
 • Tanımladığınız gibi istikrarlı bir ayıklığa sahip olmak
 • ISM Toplantıları için dönüşümlü 2 toplantı zamanından 1'ine katılabilmek
 • Başka bir grup için zaten GSR değil
 • Gereklilik yok
Önerilen Süre

Ayrıca her grup, bu hizmet rolü için görev süresini belirleme yetkisine sahiptir. Uluslararası burs, maksimum 2 yıllık bir süre önerdi.

Önerilen Sorumluluklar

GSR'ler ISM Toplantısı ile temsil ettikleri Grup arasında bağlantı kurar. Her grup kendi GSR(lerinin) sorumluluklarını belirleyebilir. Bu amaçla, GSR'ler şunları yapabilir:

 • Uluslararası Hizmet Toplantılarına tartışma ve oylama yoluyla katılmak
 • Uluslararası Hizmet Toplantılarında kendi gruplarının ihtiyaçlarını ve bakış açılarını temsil etmek
 • Gruplarını ilgili kararlar veya bilgiler konusunda bilgilendirin
 • Servisleri aracılığıyla ITAA'nın 12 Geleneğini uygulayın
 • Gerektiğinde, İSM Toplantılarında tartışılacak gündem maddeleri ile ilgili olarak kendi gruplarında grup vicdanı toplantıları düzenleyin ve ardından grup vicdanının sonuçlarını ve duygularını İSM'ye iletin.

Bireysel gruplar ayrıca alternatif veya ek sorumluluklara da karar verebilir.

ITAA'nın On İki Geleneğine Aşinalık

On İki Adımımız, iyileşmeye giden bireysel yollarımızda bize rehberlik ederken, On İki Gelenek, hizmet ederken gruplarımızı ve daha geniş arkadaşlığımızı sağlam bir ruhsal temel üzerinde tutmaya yardımcı olur. Güvenilir hizmetkarlar olarak, GSR'lerin gelenekleri anlaması veya onlar hakkında bilgi edinmeye istekli olması gerekecektir. Gelenekler hakkında biraz literatür okumak çok yardımcı olacaktır. Bu amaçla, bu belgenin sonunda önerilen bazı kaynaklar bulunmaktadır. 

Belirli geleneklerin farklı yorumları olabilir ve nihayetinde bunları elimizden geldiğince uygulamaya ve desteklemeye çalışırız ve Yüksek Gücümüzün iradesinin grup vicdanı aracılığıyla açığa çıktığına güveniriz. Belirli bir geleneği nasıl yorumlayacağımızdan veya uygulayacağımızdan emin olmadığımızda, hizmette bulunan arkadaşlarımızdan rehberlik isteyebiliriz. 

Birden Fazla GSR Seçme Üzerine

ITAA'nın şu anda her kıtada üyeleri bulunan 70'in üzerinde grubu (çevrimiçi ve yüz yüze) bulunmaktadır. ITAA uluslararası bir burs olduğundan, Uluslararası Hizmet Toplantılarımız, farklı zaman dilimlerindeki üyelerin katılımını sağlamak için dönüşümlü bir zaman çizelgesine göre düzenlenmektedir. İdeal olan, her ISM'de tüm ITAA gruplarından olmasa da birçok gruptan temsilcilerin hazır bulunmasıdır. Bu amaçla, gruplar tüm ISM'lere bir temsilci gönderebilmek için farklı zaman dilimlerinde bulunan birden fazla GSR seçmeye karar verebilirler. 

Öte yandan, gruplar tek bir üyeyi birden fazla grubun GSR'si olarak seçmekten kaçınmak isteyebilir, böylece daha fazla üye hizmet yapma ve kardeşlik çapında grup vicdanlarımıza katılma fırsatına sahip olur.

Uluslararası Hizmet Toplantılarında Oy Kullanma

ITAA'da her üye Uluslararası Hizmet Toplantılarına katılabilir ve oy kullanabilir. Katılmak ve oy kullanmak için GSR seçilmiş olmak gerekmez.

GSR'ler için Önerilen Kaynaklar

12 Geleneği uygulamak GSR'ler olarak hizmetimizin merkezinde yer alır. Buna ek olarak, Robert'ın Düzen Kuralları, grup vicdanının alınması için bir yöntem ve herkesin sesinin duyulabileceği şekilde tartışma ve oylama yoluyla ilerlemek için bir süreçtir. Uluslararası Hizmet Toplantılarını yürütmek için Robert'ın Kurallarını kullanırız. GSR'lerin aşağıdaki kaynaklara aşina olmalarını tavsiye ederiz:

Her ayrıntı ITAA için geçerli olmasa da, çoğumuz diğer 12 adımlı bursların literatüründe de değerli rehberlik bulduk: