ITAA'da 'Grup Servis Temsilcisi' nedir?

Bir 'Grup Hizmeti Temsilcisi' (GSR), belirli bir ITAA grubu tarafından bu grubu Burs Çapında İş Toplantılarında temsil etmek üzere seçilen bir ITAA üyesidir. ITAA'nın hizmet yapısı, gruplar en üstte ve Burs Çapında İş Toplantısı en altta olmak üzere ters çevrilmiş bir piramidi andırıyor. Başka bir deyişle, İş Toplantısı grupların çıkarlarına hizmet eder. Bu, burs düzeyinde kararlar alırken hizmet kurumlarımız için en önemli hususun, tüm ITAA gruplarının ihtiyaçlarının ve bakış açılarının iyi temsil edilmesi olduğu anlamına gelir. GSR'ler, burs düzeyinde kararlar alırken gruplarımızın seslerinin duyulmasını sağlar.

GSR'lerin gruplarının görüşlerini temsil etme konusunda özel bir sorumluluğu olsa da, ITAA'nın tüm üyeleri, bursumuzun kararlarının çeşitliliğini ve gücünü artırmaya yardımcı olduğu için, burs çapındaki iş toplantısına katılmaya ve oy vermeye şiddetle teşvik edilir. 

Her grup özerktir ve kendi GSR'leri için kendi gerekliliklerini, görev süresini ve görevlerini belirleyebilir. Aşağıda, grupların toplantıları için GSR hizmeti rolünü nasıl tanımlayabileceklerine ilişkin bazı öneriler bulunmaktadır.

Önerilen Gereksinimler

Her grup, GSR hizmet rolü için grup vicdanının ihtiyatlı gördüğü gereksinimleri belirleyebilir. Bazı örnek gereksinimler şunlar olabilir:

 • isteklilik
 • En az 10 ITAA toplantısına katılmış olmak
 • 3 aydır ITAA'da olmak
 • Temsil edeceğiniz grubun belirli toplantılarına düzenli olarak katılmak
 • Temsil edeceğiniz grubun iş toplantılarına katılabilme 
 • ITAA toplantılarına düzenli olarak katılmak
 • Şu anda Adımlarda çalışıyor
 • Geleneklere ve Kavramlara Aşinalık
 • Tanımladığınız gibi istikrarlı bir ayıklığa sahip olmak
 • Burs Çapında İş Toplantıları için 3 dönüşümlü toplantı saatinden 2'sine katılabilme
 • Başka bir grup için zaten GSR değil
 • Gereklilik yok
Önerilen Süre

Ayrıca her grup, bu hizmet rolü için görev süresini belirleme yetkisine sahiptir. Uluslararası burs, maksimum 2 yıllık bir süre önerdi.

Önerilen Sorumluluklar

GSR'ler, Burs Çapında İş Toplantısını temsil ettikleri Grup ile birleştirir. Her grup kendi GSR(ler)inin sorumluluklarına karar verebilir. Bu amaçla, GSR'ler şunları yapabilir:

 • Tartışma ve oylama yoluyla Burs Çapında İş Toplantılarına katılın
 • Burs Çapında İş Toplantılarında gruplarının ihtiyaçlarını ve bakış açılarını temsil edin
 • Gruplarını ilgili kararlar veya bilgiler konusunda bilgilendirin
 • Servisleri aracılığıyla ITAA'nın 12 Geleneğini uygulayın
 • Gerektiğinde, Burs Çapında İş Toplantılarında tartışılacak gündem maddeleriyle ilgili olarak ev gruplarında grup vicdanını tutun ve ardından grup vicdanının sonuçlarını ve duygularını Burs Çapında İş Toplantısına iletin.

Bireysel gruplar ayrıca alternatif veya ek sorumluluklara da karar verebilir.

ITAA'nın On İki Geleneğine Aşinalık

On İki Adımımız, iyileşmeye giden bireysel yollarımızda bize rehberlik ederken, On İki Gelenek, hizmet ederken gruplarımızı ve daha geniş arkadaşlığımızı sağlam bir ruhsal temel üzerinde tutmaya yardımcı olur. Güvenilir hizmetkarlar olarak, GSR'lerin gelenekleri anlaması veya onlar hakkında bilgi edinmeye istekli olması gerekecektir. Gelenekler hakkında biraz literatür okumak çok yardımcı olacaktır. Bu amaçla, bu belgenin sonunda önerilen bazı kaynaklar bulunmaktadır. 

Belirli geleneklerin farklı yorumları olabilir ve nihayetinde bunları elimizden geldiğince uygulamaya ve desteklemeye çalışırız ve Yüksek Gücümüzün iradesinin grup vicdanı aracılığıyla açığa çıktığına güveniriz. Belirli bir geleneği nasıl yorumlayacağımızdan veya uygulayacağımızdan emin olmadığımızda, hizmette bulunan arkadaşlarımızdan rehberlik isteyebiliriz. 

Birden Fazla GSR Seçme Üzerine

ITAA'nın şu anda her kıtadan üyeleri olan (çevrimiçi ve yüz yüze) 70'in üzerinde grubu vardır. ITAA uluslararası bir burs olduğu için, Burs Çapında İş Toplantılarımız, farklı zaman dilimlerindeki üyelerin katılmasını sağlamak için dönüşümlü bir zaman çizelgesinde yapılır. İdeal olarak, her iş toplantısında ITAA gruplarının hepsinden olmasa da pek çok temsilcisinin hazır bulunması gerekir. Bu amaçla gruplar, tüm iş toplantılarına bir temsilci gönderebilmeleri için farklı saat dilimlerinde bulunan birden fazla GSR seçmeye karar verebilir. 

Öte yandan, gruplar tek bir üyeyi birden fazla grubun GSR'si olarak seçmekten kaçınmak isteyebilir, böylece daha fazla üye hizmet yapma ve kardeşlik çapında grup vicdanlarımıza katılma fırsatına sahip olur.

Burs Genelinde İş Toplantılarında Oylama

ITAA'da, herhangi bir üye Burs Çapında İş Toplantısına katılabilir ve oy kullanabilir. Katılmak ve oy kullanmak için GSR seçilmesine gerek yoktur.

GSR'ler için Önerilen Kaynaklar

12 Geleneği uygulamak, GSR'ler olarak hizmetimizin merkezinde yer alır. Buna ek olarak, Robert'ın Düzen Kuralları, grup vicdanını alma yöntemi ve herkesin sesinin duyulabileceği şekilde tartışma ve oylama yoluyla ilerleme sürecidir. Burs Çapında iş toplantıları yürütmek için Robert Kurallarını kullanıyoruz. GSR'lerin aşağıdaki kaynaklara aşina olmalarını öneririz:

Her ayrıntı ITAA için geçerli olmasa da, çoğumuz diğer 12 adımlı bursların literatüründe de değerli rehberlik bulduk: