For ateister og agnostikere

Da vi trådte ind i ITAA, undrede mange af os, der er ateister eller agnostikere, os over, om dette var et religiøst program. Selv da vi blev informeret om, at ITAA ikke er tilknyttet nogen religion, stillede nogle af os stadig spørgsmålstegn ved, om der var subtile religiøse forpligtelser, der lurede et eller andet sted ude af syne.

Faktum er, at der ikke er nogen som helst religiøse overbevisninger, der er nødvendige for at deltage i vores program, arbejde med trinene og finde langsigtet ædruelighed. Vores fællesskab fastholder ethvert medlems frihed til at engagere sig i enhver trostradition eller mangel på trostradition, som er mest hjælpsom for dem i deres egen vej til bedring. Vores ateisme og agnosticisme har ikke forhindret os i at finde frihed fra afhængighed, og gennem bedring har vi udviklet en dybere forbindelse til os selv, andre og verden omkring os. 

Hvad menes der så med udtrykket "Højere Magt", som ofte optræder i vores program? De Tolv Trin er centreret omkring vores overgivelse til en magt, der er større end os selv, og vi inviteres til at udforske det begreb om en Højere Magt, der er mest nyttigt for os i vores egen bedringsproces. Der er en enorm mangfoldighed i, hvordan forskellige medlemmer forstår deres Højere Magt, og vi har gavn af at spørge andre om deres erfaringer. Nogle medlemmer forstår deres Højere Magt som naturen, universet, virkeligheden, begreber som kærlighed eller tjeneste, det nuværende øjeblik, fællesskabet i ITAA, kraften i menneskelige forbindelser, den kollektive visdom hos alle mennesker i bedring, vores indre kærlige forælder, vores indre styrke eller vores højere selv. Andre finder resonans med et åndeligt væsen, en kraft eller en energi. Nogle medlemmer bruger måske ordet Gud til at navngive denne kraft. Hver af os er inviteret til at opdage den Højere Magt, som er mest befordrende for vores personlige vækst og vores recovery fra afhængighed.

Det er ofte blevet bemærket, at vi ikke behøver at tro på Gud for at arbejde med trinene; vi skal bare tro på, at vi ikke er Gud. På rejsen mod ædruelighed accepterer vi først, at vi har et alvorligt problem, som vi ikke kan løse med vores egen vilje. Derefter kommer vi til at tro på, at der kan være noget uden for os selv, som kan hjælpe os med at finde langsigtet bedring fra vores besættende og selvdestruktive adfærd, som det fremgår af det faktum, at millioner af andre, der lider af afhængighedssygdommen, har fundet frihed gennem tolvtrinsprogrammer. Dernæst forpligter vi os til at stole på processen og tage imod hjælp fra andre, en dag ad gangen.

Kærlighed, tolerance og åbenhed guider os i vores recovery, og vi hylder mangfoldigheden af spirituelle veje, som forskellige medlemmer går. Vi håber, at du vil føle dig velkommen i ITAA, og vi opfordrer dig til at prøve at deltage i seks forskellige møder inden for en kort periode for at finde ud af, om vores program kan være nyttigt for dig.

Medlemmerne deler deres erfaringer, styrke og håb om at komme sig som ateister og agnostikere:

Selvom jeg ikke praktiserer nogen religion, har jeg været i stand til at arbejde med trinene, have en højere magt og finde langsigtet frihed fra min afhængighed. Jeg har fortolket den spirituelle dimension af vores program som en invitation til at engagere mig i noget, der er større end mig selv, og udvikle en meningsfuld eksistens. Gennem recovery har jeg fundet en meget rigere og mere tilfredsstillende måde at leve på, end jeg først havde, da jeg kom ind i programmet. I dag føler jeg mig godt tilpas, når jeg hører andre medlemmer tale om deres spirituelle vej - jeg føler, at jeg kan relatere til deres oplevelser uden at dømme dem. 

***

Jeg havde et stort problem med Trinene, indtil jeg endelig forstod, at jeg ikke behøvede at tro på nogen religion eller have nogen åndelig overbevisning for at arbejde med dem. Trinene lægger vægt på en "højere magt af vores egen forståelse". For mig er min Højere Magt kraften i at dele ærligt med andre og i medfølende menneskelig kontakt.

***

Jeg er ateist, og da jeg meldte mig ind i ITAA, var jeg bange for at blive omvendt. Jeg havde brug for at finde noget, jeg stolede på. Jeg begyndte at deltage i ateistiske og agnostiske møder og fandt dem meget hjælpsomme. De gav mig tilladelse til at tro på den højere magt, som jeg nu har. 

***

Et vigtigt aspekt af min ateisme er en forpligtelse over for sandheden. Recovery hjalp mig med at give slip på illusionen om, at jeg kunne overvinde en neurologisk tilstand. Det kan jeg ikke. Jeg har brug for hjælp, nogle gange på måder, jeg ikke forstår. Gennem recovery og støtte fra andre har jeg udviklet en dybere forståelse af mig selv og er bedre i stand til at leve mit liv i overensstemmelse med virkeligheden. I den proces har jeg været i stand til at opnå og opretholde kontinuerlig afholdenhed fra min vanedannende adfærd i over tre år. 

***

I recovery er vi alle inviteret til at oversætte vores programs sprog til noget, der fungerer for os, og vi er velkomne til at lægge alt til side, som vi ikke finder nyttigt. Alt i vores program er kun et forslag. Hvis du har et ønske om at stoppe med at bruge teknologi tvangsmæssigt og er interesseret i at prøve vores program, anbefaler vi, at du deltager i seks møder inden for en kort tidsramme for at se, om ITAA kan være en hjælp for dig. Vi håber, at du på vores møder finder den samme lettelse og frihed, som så mange af os har oplevet.


Siden er sidst opdateret den 2. september 2023