Betydningen af sponsorering

Hvad er et sponsorat?

Sponsorering har en lang tradition i 12-trinsfællesskaber. En sponsor er et mere erfarent medlem, som kan hjælpe med at guide et nyere medlem gennem de 12 trin og mod bedring. En sponsor kan også hjælpe med at definere top-, midter- og bundlinjer eller komme med forslag til, hvordan man etablerer ædruelighed eller genetablerer den efter en periode med tilbagefald. I dette uformelle og frivillige forhold deler sponsoren sine erfaringer, sin styrke og sit håb. At have en sponsor giver sponsorens klient mulighed for at stille spørgsmål og modtage støtte og ansvarlighed. Mange af os har oplevet, at vores bedring først blev mere stabil, da vi fandt en sponsor og arbejdede med de tolv trin sammen med dem.

Hvordan finder jeg en sponsor?

En af de bedste måder at få kontakt med en sponsor på er gennem opsøgende samtaler med andre medlemmer. Når vi deltager i møder, lytter vi efter personer, der "har det, vi vil have", og rækker ud efter dem. Vi spørger dem, hvor længe de har været med i fællesskabet, om de selv har en sponsor, og om de har arbejdet sig igennem trinene eller er i gang med det. Når vi har lært dem lidt at kende gennem opsøgende samtaler, kan vi beslutte at spørge dem, om de har mulighed for at sponsorere os. I vores program fokuserer vi på fremskridt, ikke perfektion, og vi vil sandsynligvis aldrig finde den "perfekte" sponsor. Det vigtige er, at den potentielle sponsor er ærlig omkring sin egen bedring og har opnået en stabil ædruelighed.

Det er vigtigt at have et godt forhold til sin sponsor, så man kan føre åbne og ærlige samtaler. Forskellige mennesker har brug for forskellige ting fra et sponsorforhold - nogle har brug for en blidere tilgang, mens andre har brug for nogen, der kan skubbe dem. Nogle personer synes, det er vigtigt, at deres sponsor bruger IT på samme måde. Disse behov kan ændre sig over tid, efterhånden som vi vokser i programmet. At udforske forventningerne hos både sponsor og sponsee er afgørende for et sundt forhold. Det er et fortroligt forhold, som også har brug for stærke grænser. Det er godt at vide, at hvis det efter et par møder ikke ser ud til at være det rigtige match, kan begge personer frit sige det og gå fra hinanden i mindelighed.

Da der endnu ikke er så mange sponsorer i ITAA, har nogle medlemmer fundet sponsorer i andre tolvtrinsprogrammer. I disse tilfælde er det vigtigt, at sponsoren er åben over for ideen om internet- og teknologiafhængighed. Det er ofte ikke muligt for mange af os at navigere i livet uden en vis brug af teknologi, så ædruelighed i ITAA er normalt ikke så absolut, som det er med alkohol eller stoffer. Derfor kan det være nyttigt at søge en sponsor, der har erfaring med at komme sig over en afhængighed som mad, sex eller kærlighed. Mange af de værktøjer, vi bruger i ITAA, ligner værktøjer i disse programmer. 

Historisk set er det i 12-trinsfællesskaber blevet foreslået, at medlemmerne er opmærksomme på køn, seksuel orientering og eventuelle følelser af romantisk tiltrækning, når de vælger en sponsor/sponsee. For eksempel vil en heteroseksuel kvinde måske undgå at sponsorere en heteroseksuel mand. Hvis der bare er en lille mulighed for, at vi kan udvikle følelser for den anden part, er det grund til alvorligt at overveje, om vi skal gå videre. 

Hvad er medsponsorering? Hvordan fungerer det?

I co-sponsorship sponsorerer to personer hinanden i at arbejde med trinene. Det hjælper normalt, hvis den ene eller begge har erfaring med at arbejde med de tolv trin i et andet program. Et medlem kan være ny i ITAA, men have mange års ædruelighed i andre tolvtrinsfællesskaber. Disse medlemmer har værdifuld erfaring, styrke og håb, som de kan dele med andre og bringe ind i deres egen ITAA-bedring.

Hvad hvis jeg begynder at udvikle følelser for min sponsor/sponsee? 

Romantisk tiltrækning eller et forhold mellem sponsor og sponsee kan være distraherende, forvirrende, smertefuldt og endda skadeligt. Det er vigtigt at etablere og opretholde stærke grænser i forholdet for at minimere risikoen for at gøre skade. Hvis enten sponsor eller sponsee på et tidspunkt bemærker, at der er ved at udvikle sig en romantisk tiltrækning, anbefales det, at de diskuterer det med en betroet kollega. I sådanne tilfælde kan det ofte give bedst mening at afslutte sponsoratet i mindelighed på en støttende måde. En ærlig diskussion er vigtig for at se, hvordan dette kan håndteres, uden at det forstyrrer nogen af personernes bedring.

Hvornår er jeg klar til at sponsorere en anden?

Det er okay at begynde at sponsorere, før vi føler os helt klar. Det kan føles skræmmende, og nogle gange kan vi føle, at vi ikke ved nok, eller at vi stadig kæmper. Det kan være nyttigt at tale med vores sponsor om det, før vi begynder at sponsorere andre, så vi kan få klarhed. Typisk lader vi andre spørge os, om vi er klar til at være sponsor, i stedet for selv at række ud til enkeltpersoner og melde os frivilligt. 

Vi kan prøve at være midlertidig sponsor for nogen i en periode på 1-3 måneder for at se, hvordan det føles. Når vi begynder at være sponsorer, kan det hjælpe med at reducere det pres, vi kan føle, hvis vi er åbne og ærlige om, hvor vi er i vores recovery og vores manglende erfaring. Som sponsorer er vi ikke perfekte, og det er okay ikke at kende alle svarene. Vi kan altid henvende os til andre medlemmer, som har erfaring med at være sponsorer i dette eller et andet fællesskab, og bede om hjælp eller stille spørgsmål. Det er vigtigt, at vi har en sponsor eller et stærkt medsponsorforhold, før vi begynder at sponsorere. Vi bør også være langt nok i vores eget trinarbejde til, at vi kan hjælpe med at guide den, vi er sponsor for, gennem trinnene.

Efterhånden som vi får mere erfaring med at sponsorere andre, bliver vi mere selvsikre og følsomme over for, hvilke måder at sponsorere på, der er mest naturlige for os. At tage opsøgende samtaler, især med nyankomne, kan være en måde at begynde at lære, hvordan vi kan være til tjeneste gennem empatisk lytning og deling af vores egne erfaringer.

Hvorfor sponsorere?

I ITAA's 12. trin forsøger vi at "bringe dette budskab videre til internet- og teknologiafhængige". Sponsorering styrker vores egen bedring. Det er blevet bevist gennem historien i alle 12-trinsprogrammer såvel som i ITAA. Når vi sponsorerer andre, undersøger vi vores eget program, og det får os til at arbejde og bevæge os fremad. Selvom det er en forpligtelse, er belønningen for oplevelsen det hele værd!

Hvad hvis min sponsee får tilbagefald?

Det er vigtigt at huske, at vi ikke er ansvarlige for, at den person, vi er sponsor for, bliver rask. Vores eneste ansvar som sponsor er at tilbyde ITAA-programmet, som vi forstår det, og dele vores egne erfaringer. Det er vigtigt at give slip på forventninger og at være på vagt over for medafhængighed eller forsøg på at "fikse" den anden person. Det er ikke vores rolle at bære den, vi sponsorerer, eller at være deres højere magt. Deres recovery-oplevelse er deres egen; vi kan være vidner og støtte dem, men vi kan ikke komme os for dem.

Hvordan kan jeg hjælpe nyankomne, hvis jeg ikke føler, at jeg er klar til at være sponsor endnu? 

At gøre tjeneste er et centralt princip i 12-trinsfællesskaber. At være villig til at tale med nyankomne ved at blive efter et møde eller give dem vores telefonnummer, hvis de har yderligere spørgsmål, er en vidunderlig måde at være til tjeneste på. At lytte, dele vores egne erfaringer og komme med forslag baseret på, hvad der har hjulpet os, er alt sammen meget vigtigt for en nybegynder i ITAA. Det giver også vores eget program og recovery styrke og holder det friskt. Der er også en liste over åbne servicepositioner på ITAA's hjemmeside. Man hører det ofte i 12-trinsrum: "Vi beholder kun, hvad vi har, ved at give det væk!" 


Denne side er skrevet af ITAA's Web Content Committee. Hvis du har lyst til at give os feedback eller bidrage til vores arbejde, vil vi meget gerne høre fra dig eller have dig med til et af vores møder. Flere detaljer kan findes på Service-udvalg side.


Siden er sidst opdateret den 30. januar 2023