Har jeg en afhængighed?

Hvis du er ny i ITAA, spekulerer du måske på, om du er internet- og teknologiafhængig. De følgende spørgsmål kan hjælpe dig med at identificere, om du oplever nogle af de mønstre og symptomer, der er fælles for internet- og teknologiafhængighed:

Internetafhængighed Spørgeskema:

  1. Går jeg nogensinde online for hurtigt at tjekke noget og opdager så, at der er gået flere timer?
  2. Har jeg nogensinde svoret mig fra eller sat grænser for en bestemt app eller onlineaktivitet for derefter at bryde mine forpligtelser?
  3. Har jeg internet- og teknologibesøg, der varer hele dagen eller til langt ud på natten?
  4. Griber jeg ud efter mine apparater, når jeg har fri?
  5. Får min brug af internet og teknologi mig til at forsømme min personlige hygiejne, mine ernæringsmæssige behov eller mit fysiske helbred?
  6. Føler jeg mig isoleret, følelsesmæssigt fraværende, distraheret eller ængstelig, når jeg ikke er online?
  7. Bidrager min brug af internettet til konflikt eller undgåelse i personlige relationer?
  8. Har de negative konsekvenser af min internetbrug bragt mine studier, min økonomi eller min karriere i fare?
  9. Skjuler jeg eller lyver jeg om, hvor meget tid jeg bruger online, eller hvilken slags digitalt indhold jeg bruger?
  10. Føler jeg skyld eller skam over min brug af internettet?

Ingen skal lide på grund af deres brug af internet og teknologi. Hvis du har svaret ja til flere af ovenstående spørgsmål, opfordrer vi dig til at overveje at få støtte.

Ud over spørgsmålet ovenfor kan du finde yderligere spørgeskemaer til mere specifik tvangsadfærd på nedenstående links:

Tegn på afhængighed af sociale medier

Tegn på telefonafhængighed

Tegn på afhængighed af streaming

Tegn på afhængighed af videospil

Mange medlemmer kæmper også med nyheder, pornografi, research, shopping, dating-apps og anden adfærd. Hvis du gentagne gange befinder dig i smertefulde eller selvdestruktive mønstre, der involverer brug af medier, skærme eller andre enheder, så kan ITAA måske hjælpe dig med at finde frihed og lindring fra det, du oplever. Nye deltagere opfordres til at deltage i 6 møder inden for en kort periode for at afgøre, om dette program er det rigtige for dem. Vores møder er baseret på ikke-dømmende, medfølende lytning, og på møderne er der mulighed for, at nyankomne kan stille spørgsmål.

Internet- og teknologiafhængighed er en tilstand, der kan ramme både voksne og børn, nogle gange i en ung alder og andre gange senere i livet. Ligesom andre afhængigheder diskriminerer den ikke baseret på alder, uddannelsesniveau, race eller etnicitet. Ved at skade vores potentiale, selvfølelse og livskvalitet kan vores afhængighed forringe vores liv; og ved at bidrage til depression, selvmordstendenser og andre mentale sundhedsproblemer kan vores afhængighed være livstruende. Hvis du føler, at du måske er afhængig, opfordrer vi dig til at søge hjælp og trække på vores fællesskabs ressourcer og erfaring.


Siden er sidst opdateret den 14. juli 2023