Til familie og venner af misbrugere

Vi er glade for, at du har fundet vores hjemmeside og hører nyheden om, at der er håb for afhængige internet- og teknologibrugere. Hvis du er tæt på en internet- og teknologiafhængig, er du sandsynligvis allerede klar over de vanskeligheder og den smerte, som denne tilstand kan forårsage, ikke kun for den afhængige selv, men også for dem omkring dem. Afhængighed er et alvorligt problem, som er skadeligt for alle, det berører. Denne side indeholder vigtige oplysninger og ressourcer, hvis du er tæt på en afhængig.

Møder for familie og venner

IT-Anon er et fællesskab af mennesker, hvis liv er blevet påvirket af en andens internet- og teknologiafhængighed. De støtter hinanden i at skabe positive forandringer i deres individuelle situationer, uanset om den afhængige indrømmer, at der er et problem eller ej, eller søger hjælp. Hvis en, du holder af, lider af internet- og teknologiafhængighed, og du gerne vil deltage i et IT-Anon-møde, mødes de to gange om ugen:

Hver mandag
6pm US Pacific Time // 8pm US Central Time // 9pm US Eastern Time // 1am GMT // 3am CET
Zoom-link
Møde-ID: 231 920 3260
Adgangskode: ITANON4us

Hver onsdag
5am US Pacific Time // 7am US Central Time // 8am US Eastern Time // 12pm GMT // 2pm CET
Zoom-link
Møde-ID: 231 920 3260
Adgangskode: ITANON4us

*Bemærk: I de få uger af året, hvor skiftet til sommertid er ude af sync, følger møderne amerikansk østtid.

For mere information er du velkommen til at kontakte +1 (630) 707-7771 eller deltage i WhatsApp-gruppen på denne adresse link.

Du er også velkommen til at deltage i et af de lilla møder på vores online mødekalender. Lilla møder byder venner og familie velkommen til at deltage som observatører. Det kan være en god måde at høre historier fra andre internet- og teknologiafhængige i bedring og forstå, hvad din elskede går igennem.

Hvad kan jeg gøre ved min elskedes afhængighed?

For det første er ingen ansvarlig for en andens tvangsprægede brug af internet og teknologi. Som Al-Anons slogan lyder: "Jeg har ikke forårsaget det, jeg kan ikke kontrollere det, og jeg kan ikke helbrede det."

Du er ikke skyld i det. Nogle mennesker bebrejder til dels sig selv for deres familiemedlemmers dysfunktionelle adfærd, især når det gælder misbrugere, som er meget hurtige til at lægge ansvaret fra sig og give andre skylden. Måske har du delt online-tidspunkter med din elskede, købt en computer eller smartphone til ham eller hende eller opmuntret hans eller hendes online-aktiviteter i den tro, at det var en harmløs fritidsaktivitet. Måske har du været involveret i en konflikt og spekulerer på, om det har fået dem til at gemme sig væk på internettet. Men ingen er ansvarlig for en anden persons adfærd eller psykiske lidelser.

Du kan ikke kontrollere det. Du har måske allerede forsøgt at tale med din ven eller dit familiemedlem. Måske har du forhandlet med dem eller stillet ultimatummer. Du har forsøgt at hjælpe dem med at se, hvilken skade de gør på sig selv og andre. Og intet af det har virket. Det er uforståeligt for dig. Hvorfor lader de ikke til at forstå eller bekymre sig? Hvorfor kan de ikke se, hvad der er indlysende for dig? Det er faktisk et symptom på afhængighedssygdommen, som gør, at alle forsøg på at få kontrol er dømt til at mislykkes.

Man kan ikke helbrede det. Vi vil alle gerne tro, at vi har evnen til at hjælpe dem, vi elsker. Vi tror ofte, at hvis vi bare kan få den rigtige information, finde ud af det rigtige at sige eller gøre, måske ændre noget ved os selv, så kan vi løse problemet. Folk burde være i stand til at løse deres problemer. Hvorfor kan vi ikke gøre det med det her? Det er der en simpel grund til. Der findes ingen kur mod afhængighed. Det kræver behandling. Recovery-processen er lang og vanskelig. Og der er kun én person, der kan starte den proces: den, der bruger internettet og teknologien tvangsmæssigt.

Der er ting, du kan gøre. Her er nogle forslag, som du måske vil overveje, og som andre familiemedlemmer og venner har fundet nyttige:

  1. Få information og støtte. Find ud af så meget som muligt om sygdommen internet- og teknologiafhængighed for at gøre dig fortrolig med den sygdom, din elskede står over for. Derudover er der nyttig vejledning at hente i litteraturen og på møderne i andre recovery-fællesskaber for familie og venner af addicts, og noget af det er også tilgængeligt online. Der er mennesker, som har været i situationer, der minder meget om din, som har lært meget af dem, og som er villige til at dele de erfaringer, de har gjort.
  2. Del det med din elskede. Du kan dele vores hjemmeside med din elskede eller foreslå, at de kigger på vores ITAA velkomstpjece (instruktioner til udskrivning), eller vores spørgeskema om internet- og teknologiafhængighed for at se, om de kan genkende det. Hvis de er enige i, at der er usunde aspekter ved deres teknologibrug, opfordrer vi dem til at prøve at deltage i en af vores Online-møder. Vi anbefaler, at nyankomne deltager i seks møder inden for en kort tidsramme, før de beslutter, om vores program kan være nyttigt for dem. Men hvis din elskede efter at have nævnt vores fællesskab ikke mener, at han eller hun har et problem, eller ikke er interesseret i at få hjælp, kan du acceptere deres beslutning uden at presse, manipulere eller skamme dem ud. Ved at give din elskede et sikkert følelsesmæssigt rum til at diskutere deres oplevelser, kan de være mere villige til at åbne op om det i fremtiden.
  3. Løsriv dig med kærlighed. At bruge energi på at skændes med en person, der bruger internet og teknologi tvangsmæssigt, vil ikke hjælpe nogen af jer. Din elskede har et alvorligt problem, som du ikke kan kontrollere eller helbrede, og som vedkommende ikke vil få hjælp til, før han eller hun selv ønsker det. Selv om du elsker nogen, kan du ikke tvinge denne proces ned over hovedet på en anden person. At løsrive sig med kærlighed betyder, at vi fuldt ud accepterer vores magtesløshed over for den neurologiske tilstand, der driver vores elskedes vanedannende tænkning og handling, samtidig med at vi opretholder ægte kærlighed til dem og medfølelse med deres kampe.
  4. Stop med at gøre det muligt. Paradoksalt nok støtter folk ofte (måske uden at vide det) afhængigheden på mange måder, samtidig med at de diskuterer, forhandler eller skammer sig over en tvangspræget internet- og teknologibruger. Alt, hvad der beskytter en misbruger mod konsekvenserne af deres adfærd, er enabling, og det kan omfatte så basale ting som at sørge for mad, husly, penge, kammeratskab, husholdning og dækning af uddannelse, beskæftigelse og juridiske vanskeligheder. At hjælpe en tvangspræget internet- og teknologibruger med at opretholde et udseende af normalitet er at hjælpe dem med at fortsætte den destruktive adfærd. Du kan ikke ændre dem, men du kan ændre dig selv. Du kan flytte din energi væk fra at muliggøre adfærd og hen imod at opfylde dine egne behov.
  5. Pas godt på dig selv. Uanset om din elskede nogensinde holder op med at være afhængig af internettet og teknologi, fortjener du at have et sundt og lykkeligt liv. Vi har opdaget, at ingen situation er virkelig håbløs, og at det er muligt for os at finde tilfredshed og endda lykke, uanset om misbrugeren stadig bruger eller ej. Når du har accepteret, at du er magtesløs over for deres internet- og teknologiadfærd, kan du begynde at fokusere på, hvad du kan gøre for at passe på dig selv. Med hjælp fra andre, der har været der, hvor du er, kan du lære at sætte sunde grænser og holde fast i dem.

Familiesygdomsbegrebet og medafhængighed

Afhængighed er mange gange blevet beskrevet som en "familiesygdom", hvilket betyder, at den afhængige ikke er den eneste, der lider under afhængighedens problemer og indtager dysfunktionelle adfærdsmønstre. De mennesker, der er tættest på den aktive misbruger, lider under mange af disse effekter, men på forskellige måder.

Medafhængighed er en besættelse af andres behov i en usund grad, og det udvikler sig ofte i et forhold med en person, der har en afhængighedsforstyrrelse. Medafhængige mennesker dækker ofte over problemer og beskytter deres nærmeste mod konsekvenserne af deres adfærd og bliver ekstremt optaget af at kontrollere og fikse personen og vinde deres kærlighed og anerkendelse.

For at hele fra de destruktive virkninger af en elskedes internet- og teknologiafhængighed, må vi prioritere vores egne grundlæggende behov. Vi opfordrer til brug af litteratur, fællesskaber og rådgivning, der guider de berørte på en vej til vækst og helbredelse.

Yderligere ressourcer

Ud over IT-Anon-møderne er der andre fællesskaber, som kan være nyttige for familie og venner til internet- og teknologiafhængige. De kan give klar vejledning i, hvordan man håndterer afhængighed generelt, hvordan man heler fra dens virkninger, og hvordan man går i gang med at opbygge et recovery-fællesskab. 

  • Al-Anon. Al-Anon-fællesskabet har eksisteret siden 1939 for familie og venner af alkoholikere. Som det ældste og mest velbesøgte af fællesskaberne for familie og venner til misbrugere har medlemmerne en bred og dyb erfaring at dele ud af om at leve med misbrugere og heling af dysfunktionelle mønstre.
  • Nar-Anon. Nar-Anon-fællesskabet har eksisteret siden 1968 for familie og venner til dem, der lider af afhængighed.
  • CoDA. Co-Dependents Anonymous har eksisteret siden 1986 og er et fællesskab af mænd og kvinder, hvis fælles formål er at udvikle sunde relationer.
  • S-Anon. S-Anon International Family Groups er et verdensomspændende fællesskab af pårørende og venner til seksuelt afhængige mennesker.
  • COSA. COSA er et tolvtrins recovery-program for dem, hvis liv har været påvirket af tvangspræget seksuel adfærd.

Siden er sidst opdateret den 23. juli 2023