Voor atheïsten en agnosten

Toen we ITAA binnenkwamen, vroegen velen van ons die atheïst of agnost zijn zich af of dit een religieus programma was. Zelfs toen we te horen kregen dat ITAA niet gelieerd is aan een religie, vroegen sommigen van ons zich nog steeds af of er ergens uit het zicht subtiele religieuze verplichtingen op de loer lagen.

Het is een feit dat er geen enkele religieuze overtuiging nodig is om deel te nemen aan ons programma, de Stappen te doen en langdurig nuchter te worden. Onze gemeenschap houdt vast aan de vrijheid van elk lid om zich bezig te houden met welke geloofstraditie dan ook of het ontbreken van een geloofstraditie, wat voor hen het meest nuttig is op hun eigen weg naar herstel. Ons atheïsme en agnosticisme hebben ons er niet van weerhouden vrijheid van verslaving te vinden, en door herstel hebben we een diepere band met onszelf, anderen en de wereld om ons heen ontwikkeld. 

Wat wordt er dan bedoeld met de uitdrukking "Hogere Macht", die vaak in ons programma voorkomt? De Twaalf Stappen draaien om onze overgave aan een macht die groter is dan onszelf, en we worden uitgenodigd om te onderzoeken welk concept van een Hogere Macht ons het meest helpt in ons eigen herstel. Er is een enorme diversiteit in hoe verschillende leden hun Hogere Macht begrijpen, en we hebben er baat bij om anderen naar hun ervaringen te vragen. Sommige leden begrijpen hun Hogere Macht als de natuur, het universum, de realiteit, concepten zoals liefde of dienstbaarheid, het huidige moment, de gemeenschap van ITAA, de kracht van menselijke verbinding, de collectieve wijsheid van alle mensen in herstel, onze innerlijke liefdevolle ouder, onze innerlijke kracht, of ons hogere zelf. Anderen vinden weerklank bij een spiritueel wezen, kracht of energie. Sommige leden gebruiken het woord God om deze kracht te benoemen. Ieder van ons wordt uitgenodigd om te ontdekken welke Hogere Macht het meest bevorderlijk is voor onze persoonlijke groei en ons herstel van verslaving.

Er is vaak opgemerkt dat we niet in God hoeven te geloven om de Stappen te doen; we moeten gewoon geloven dat we God niet zijn. Op de weg naar nuchterheid komen we eerst in het reine met het feit dat we een ernstig probleem hebben dat we niet met onze eigen wil kunnen oplossen. Vervolgens gaan we geloven dat er iets buiten onszelf zou kunnen zijn dat ons kan helpen om op de lange termijn te herstellen van ons obsessieve en zelfdestructieve gedrag, zoals blijkt uit het feit dat miljoenen anderen die lijden aan de ziekte van verslaving vrijheid hebben gevonden door middel van Twaalf Stappen Programma's. Vervolgens verbinden we ons ertoe om het proces te vertrouwen en hulp van anderen te accepteren, dag voor dag.

Liefde, tolerantie en ruimdenkendheid leiden ons in herstel, en we vieren de diversiteit van spirituele paden die verschillende leden bewandelen. We hopen dat je je welkom voelt bij ITAA en we moedigen je aan om te proberen in korte tijd zes verschillende bijeenkomsten bij te wonen om te ontdekken of ons programma nuttig voor je kan zijn.

Leden delen hun ervaring, kracht en hoop op hun herstel als atheïsten en agnosten:

Hoewel ik geen religie aanhang, ben ik in staat geweest om de Stappen te doen, een Hogere Macht te hebben en langdurige vrijheid van mijn verslaving te vinden. Ik heb de spirituele dimensie van ons programma geïnterpreteerd als een uitnodiging om me in te laten met iets dat groter is dan mezelf en een zinvol bestaan te ontwikkelen. Door herstel heb ik een veel rijkere en bevredigendere manier van leven gevonden dan toen ik in het programma kwam. Vandaag voel ik me op mijn gemak als ik andere leden hoor praten over hun spirituele paden - ik heb het gevoel dat ik me kan verplaatsen in hun ervaringen zonder te oordelen. 

***

Ik had een groot probleem met de Stappen totdat ik uiteindelijk begreep dat ik niet in een religie hoefde te geloven of een spirituele overtuiging hoefde te hebben om er doorheen te kunnen werken. De Stappen benadrukken een "Hogere Macht van ons eigen begrip". Voor mij is mijn Hogere Kracht de kracht van eerlijk delen met anderen en van compassievolle menselijke verbinding.

***

Ik ben atheïst en toen ik me aansloot bij ITAA was ik bang om bekeerd te worden. Ik moest iets vinden waar ik vertrouwen in had. Ik begon atheïstische en agnostische bijeenkomsten bij te wonen en vond ze erg behulpzaam. Ze gaven me toestemming om te geloven in de Hogere Macht die ik nu heb. 

***

Een belangrijk aspect van mijn atheïsme is een toewijding aan de waarheid. Herstel hielp me de illusie los te laten dat ik een neurologische aandoening kon overwinnen. Dat kan ik niet. Ik heb hulp nodig, soms op manieren die ik niet begrijp. Door herstel en de steun van anderen heb ik een dieper begrip van mezelf ontwikkeld en ben ik beter in staat om mijn leven in overeenstemming met de realiteit te leven. In dit proces ben ik in staat geweest om al meer dan drie jaar onafgebroken abstinentie van mijn verslavingsgedrag te bereiken en te behouden. 

***

In herstel worden we elk uitgenodigd om de taal van ons programma te vertalen in iets dat voor ons werkt en we zijn welkom om alles wat we niet nuttig vinden opzij te zetten. Alles in ons programma is slechts een suggestie. Als je de wens hebt om te stoppen met het dwangmatig gebruik van technologie en geïnteresseerd bent in het uitproberen van ons programma, raden we je aan om in korte tijd zes bijeenkomsten bij te wonen om te zien of ITAA nuttig voor je kan zijn. We hopen dat je in onze bijeenkomsten dezelfde opluchting en vrijheid vindt die zo velen van ons hebben ervaren.


Pagina voor het laatst bijgewerkt op 2 september 2023