Hulpmiddelen voor herstel

Addiction is a spiritual, mental, and physical disease, and so we use a variety of tools to pursue recovery. This is a list of those tools that we have used to overcome our internet and technology addiction. You may find that some of these are useful for you as you embark on your recovery. Different members have found different tools to be helpful, and often the tools we use change over time. If you have questions about any of these, you can join a meeting where members can help guide you in how these tools work, and which tools may be most helpful for you. Short forms of the tools can be found hier.

Ons gemeenschappelijke programma

De Twaalf Stappen

De Twaalf stappen van ITAA zijn de spirituele kern van ons programma en de transformerende basis van ons herstel op lange termijn. De Stappen zijn aanwijzingen voor een unieke en uitdagende reis van transformatie die er voor ieder van ons anders uitziet. Ze leiden tot een diep niveau van genezing dat verder gaat dan onthouding van ons gedrag en veel van de diepere problemen aanpakt die in wisselwerking staan met onze verslavende neigingen. Het Twaalf Stappenmodel werd meer dan 80 jaar geleden geïntroduceerd door Anonieme Alcoholisten en het heeft miljoenen mensen die lijden aan de verslavingsziekte geholpen om duurzaam herstel op de lange termijn te vinden.

Sponsoring

We hebben baat bij het werken aan de Stappen met een sponsor, een ander lid van ITAA die de Stappen heeft gedaan en stabiel nuchter is geworden van zijn of haar verslaving. Een goede manier om in contact te komen met potentiële sponsors is door gesprekken te voeren met andere leden met wie we een klik hebben. Meer informatie over sponsoring is te vinden in onze Gids voor sponsoring

Onze Hogere Macht Ontdekken

De Twaalf Stappen draaien om onze overgave aan een Macht die groter is dan onszelf, en we worden uitgenodigd om te kiezen welk concept van een Hogere Macht ons het meest helpt in ons eigen herstel. Er is een enorme diversiteit in hoe verschillende leden hun Hogere Macht begrijpen, en we hebben er baat bij om anderen naar hun ervaringen te vragen. Sommige leden ervaren hun Hogere Macht als een spiritueel wezen, kracht of energie. Anderen vinden weerklank in de Natuur, het Universum, concepten zoals Liefde of Dienstbaarheid, het Huidige Moment, de Fellowship van ITAA, de Collectieve Wijsheid van alle mensen in herstel, of ons Hogere Zelf. Sommigen van ons gebruiken het woord God om deze kracht te benoemen. Ieder van ons wordt uitgenodigd om de Hogere Macht te ontdekken die het meest bevorderlijk is voor onze persoonlijke groei en onze terugkeer naar geestelijke gezondheid. Ons programma is spiritueel, niet religieus, en we verzetten ons niet tegen een bepaalde geloofstraditie en ondersteunen deze ook niet.

Vergaderingen

Regelmatig bijeenkomsten bijwonen en contact maken met andere leden is essentieel voor ons herstel. Als je nieuw bent of terugkomt, raden we je aan om 90 bijeenkomsten in 90 dagen bij te wonen. De eerste 90 dagen zijn vooral belangrijk omdat onze ontwenningsverschijnselen en de neiging tot terugval zo groot zijn in de eerste drie maanden terwijl onze hersenen zich aanpassen aan nuchterheid. Dagelijkse bijeenkomsten geven ons de structuur en steun die we nodig hebben om aan de andere kant te komen. Sommigen van ons aarzelden bij deze suggestie, omdat ze dachten dat we geen tijd hadden om een uur per dag in een bijeenkomst door te brengen, maar andere leden moedigden ons aan om te onthouden hoeveel meer tijd een terugval ons zou kosten. Als we proberen een bijeenkomst in te passen in onze werkdag, overwegen we om deze in te plannen zoals we dat zouden doen bij elke andere afspraak die te maken heeft met onze gezondheidszorg, of we onderzoeken creatieve planningsopties die ons in staat stellen om overdag een uur vrij te maken. Het bijwonen van veel bijeenkomsten helpt ons om andere leden te leren kennen en echte relaties op te bouwen, waardoor we het isolement wegspoelen dat zowel een oorzaak als een gevolg is van ons verslavingsgedrag. 

Er zijn verschillende soorten bijeenkomsten, en we nemen de tijd om er een te vinden die bij ons past. Een bijeenkomst kan zich bijvoorbeeld richten op het lezen van Twaalfstappenliteratuur, delen over een bepaald onderwerp, samenwerken over de Stappen of luisteren naar een spreker. De meesten van ons raken geleidelijk aan in een ritme, waarbij ze elke week dezelfde bijeenkomst(en) bijwonen. Soms vragen nieuwkomers ons hoeveel bijeenkomsten ze elke week 'zouden moeten' bijwonen. Nadat we, indien mogelijk, een eerste periode van dagelijkse bijeenkomsten hebben voorgesteld, antwoorden we vaak: zoveel bijeenkomsten als je nodig hebt om nuchter te blijven. We vinden het ook verrijkend om minstens één 'thuisontmoeting' te kiezen waarin we dienstbaar kunnen zijn. 

Outreach gesprekken

We gebruiken de term 'outreach call' voor een telefoongesprek tussen twee leden van ITAA buiten een bijeenkomst om. Outreachgesprekken helpen ons om verbonden, gesteund en nuchter te blijven. Als we iemand tijdens een bijeenkomst iets horen vertellen dat ons aanspreekt, kunnen we daarna die persoon om zijn telefoonnummer vragen of hem op een outreachlijst vinden en een gesprek afspreken. Eén-op-één gesprekken stellen ons in staat om dieper te gaan dan we normaal in een bijeenkomst zouden doen, en ze stellen ons in staat om juist die mensen te bereiken die het meest kwetsbaar zijn. Sommigen van ons verbinden zich ertoe om elke dag minstens één outreach-gesprek te voeren. Er is meer informatie beschikbaar in onze Gids voor bereikgesprekken.

Service

Dienstbaar zijn aan andere internet- en technologieverslaafden is van vitaal belang voor onze nuchterheid. Ons concentreren op ons eigen herstelprogramma, het uitvoeren van de Twaalf Stappen van ITAA en het handhaven van onze onthouding is een van de allerbeste manieren waarop we andere verslaafden in onze jonge gemeenschap kunnen helpen. "We dragen niet alleen de boodschap uit, wij zijn de boodschap." Zelfs op onze eerste bijeenkomsten kunnen we ons aanbieden als vrijwilliger om te lezen of de tijd bij te houden tijdens bijeenkomsten, of om een telefoongesprek aan te nemen.

Als we eenmaal het gevoel hebben dat we onze draai gevonden hebben, kunnen we overwegen om als technisch co-host te fungeren, nieuwkomers te begroeten, een online bijeenkomst voor te zitten, een persoonlijke bijeenkomst te beginnen, posters op te hangen, contact op te nemen met centra voor geestelijke gezondheidszorg in onze omgeving om hen te informeren over ITAA, lid te worden van een commissie, deel te nemen aan een internationale zakelijke bijeenkomst of na te denken over andere manieren waarop we anderen kunnen ondersteunen bij het herstellen van hun verslaving. Er zijn veel mogelijkheden op onze Openstaande vacatures pagina.

Als we eenmaal nuchter zijn, merken we dat het leiden van anderen door de Stappen door middel van sponsoring een ongelooflijk lonende ervaring is waar de sponsor net zoveel, zo niet meer, profijt van heeft dan de ontvanger. Sterker nog, als we het geschenk van nuchterheid willen behouden, moeten we het aan anderen doorgeven. 

Literatuur

We zijn bezig met het schrijven van literatuur specifiek over internet- en technologieverslaving en er staan verschillende handleidingen op onze website onder het tabblad 'bronnen'. Sommigen van ons printen deze uit en stoppen ze in een ordner zodat we ze offline kunnen lezen. 

Er is ook een grote hoeveelheid Twaalfstappenliteratuur van andere genootschappen, die een zeer waardevolle bron kan zijn; je kunt enkele voorbeelden vinden op onze website informele bronnen voor stapsgewijs schrijven pagina. Voor velen van ons is een van de meest verbazingwekkende dingen die we ons realiseren als we bij ITAA komen, dat we niet de enigen zijn die verslaafd zijn aan internet en technologie. Als we literatuur lezen van programma's die zich richten op andere verslavingen, zoals alcohol en drugs, realiseren we ons opnieuw dat we niet zo uniek zijn: we hebben dezelfde verslavingsziekte die wordt beschreven in het allereerste Twaalfstappenboek, Anonieme Alcoholisten. We leren al snel om literatuur van Overeaters Anonymous, Sex & Love Addicts Anonymous, Narcotics Anonymous en andere programma's te 'vertalen'. We leren te nemen wat ons aanspreekt en de rest te laten liggen.

Als technologieverslaafden vinden velen van ons het nuttig om fysieke exemplaren te kopen van herstelboeken die we willen lezen. Op deze manier kunnen we niet alleen naar literatuur grijpen wanneer we het nodig hebben (zonder online te gaan), maar we kunnen deze boeken ook markeren, onderstrepen en aantekeningen maken als we dat willen. Lokale bibliotheken hebben vaak Twaalf Stappen herstel boeken zoals Anonieme Alcoholistenen sommige plaatselijke groepen hebben ook 'uitleenbibliotheken' of geven gratis boeken weg. We kunnen ook bijeenkomsten bijwonen die gericht zijn op het bestuderen van Twaalfstappenliteratuur.

Wanneer een hunkering ons overvalt, niemand beschikbaar is voor hulp en er geen bijeenkomst is waar we ons naartoe moeten haasten, is literatuur altijd 'op afroep'. Als we op reis zijn, nemen velen van ons een herstelboek mee als onderdeel van hun arsenaal aan hulpmiddelen. Sommige leden houden een boek in de auto, in hun bureaula op het werk en naast hun bed, zodat ze altijd binnen handbereik zijn van de wijsheid van het programma als de dwang toeslaat!     

Gebed en meditatie

Velen van ons vinden het nuttig om elke dag te bidden en te mediteren. Onze gebeden hoeven niet per se religieus te zijn - ze kunnen zo eenvoudig zijn als "Moge ik vandaag sereniteit hebben en wijze actie ondernemen". We kunnen het gebed gebruiken op de manier die ons het meest helpt, en er zijn evenveel manieren om te bidden als er leden zijn in ITAA. We kunnen experimenteren met gebeden van dankbaarheid, lof, verzoek of smeekbede. We kunnen verschillende fysieke houdingen uitproberen: zitten, staan, knielen, de kinderhouding (knielen met ons hoofd tegen de grond), en zelfs lopen of dansen. We kunnen proberen in ons hoofd te spreken, hardop te spreken, te fluisteren, te schreeuwen, te zingen of in stilte te luisteren. Huilen kan ook een manier van bidden zijn. 

Sommigen van ons schrijven onze favoriete gebeden op notitiekaartjes, memoriseren gebeden uit herstelmateriaal of religieuze teksten, of schrijven onze eigen gebeden. Sommigen van ons spreken vrij en spontaan. We kunnen ook gebruik maken van een schriftelijk tweerichtingsgebed, waarin we onze Hogere Macht een vraag stellen en vervolgens de begeleiding opschrijven die we terugkrijgen. Onze ervaring is dat het gaat om een oprechte poging om bewust contact te zoeken met een Kracht die groter is dan onszelf, zoals we die zelf definiëren. Het kan nuttig zijn om elke ochtend Stap Een, Twee en Drie opnieuw te doen als onderdeel van onze dagelijkse gebedspraktijk. 

Als we nog nooit gemediteerd hebben, is een eenvoudige oefening om 5 of 10 minuten stil te zitten en ons te concentreren op de ademhaling, waarbij we alle andere gedachten of zorgen loslaten. Als we merken dat we ergens aan denken, observeren we de gedachte zelf en keren we terug naar de ademhaling. De tijd nemen om onze geest tot rust te brengen en ons te verbinden met iets dat groter is dan onszelf, kan de sereniteit en stabiliteit herstellen, ons beter in contact brengen met onze gevoelens en onze intenties helpen verduidelijken.

Nuchterheid definiëren en handhaven

Bovenste lijnen, middelste lijnen, onderste lijnen

Hoewel we allemaal lijden aan een gemeenschappelijke ziekte, uit deze zich voor ieder van ons op een andere manier. Het opschrijven van de bovenste, middelste en onderste regel is een proces dat ons kan helpen te begrijpen welk gedrag verslavend voor ons is en waarvan we ons moeten onthouden om nuchter te blijven. Dit is een hulpmiddel om eerlijk te zijn, niet om controle uit te oefenen. We gebruiken het niet om te beslissen wat er op elke regel komt, maar eerder om te ontdekken wat er op elke regel thuishoort. 

De toplijnen zijn activiteiten die positief voor ons zijn en onze eigenwaarde vergroten. Ze omvatten plezierige of ambitieuze offline gedragingen en activiteiten, herstel tools en praktijken die ons nuchter houden en stabiliseren in herstel, evenals gezond en functioneel internet en technologie gedrag (bijvoorbeeld vergaderingen). 

Middenlijnen zijn onze triggers. Het zijn de situaties of activiteiten die aanleiding kunnen geven tot drang om internet en technologie dwangmatig te gebruiken. Middenlijnen kunnen tech-gerelateerd gedrag zijn zoals online winkelen of e-mail checken, niet-tech-gerelateerde situaties zoals een naderende deadline of reizen, of moeilijke emoties zoals eenzaamheid of angst. Velen van ons onthouden zich van onze technologie-gerelateerde middenlijnen wanneer ze niet strikt noodzakelijk zijn. Middelste lijnen trekken ons naar onze onderste lijnen en dus behandelen we middelste gedrag niet als veilige of aanvaardbare alternatieven voor onze onderste lijnen. Als we een middenlijngedrag of -situatie niet kunnen vermijden, zoeken we steun bij andere leden om nuchter te blijven.

Basisregels zijn de dingen die we moeten vermijden om vrij te blijven van onze verslaving. Dit zijn niet-onderhandelbare grenzen die we stellen om ons te behoeden voor verslavend gebruik. Basisregels zijn de gedragingen waarvan we, als we ermee beginnen, niet weten wanneer we ermee zullen stoppen, en als we ermee stoppen kunnen we niet gestopt blijven. We onthouden ons van onze ondergrenzen.

Het is belangrijk om te onthouden dat het schrijven van onze tekst geen methode is om onze verslaving onder controle te krijgen - ons programma gaat over het loslaten van onze pogingen om controle te krijgen. Het schrijven van onze tekst is een oefening in zelfbewustzijn en het benoemen van onze verslavingservaring. Na het schrijven van onze tekst vragen we input van ervaren, nuchtere leden om ons feedback te geven op wat we hebben geschreven. Op deze manier kunnen we onze verslaving duidelijker begrijpen, omdat anderen bepaalde dingen kunnen zien die misschien aan ons zicht onttrokken zijn. We bekijken onze regels regelmatig en passen ze aan naarmate we onszelf en onze nuchterheidsbehoeften beter begrijpen.

Letting go of unnecessary technology use

We have found it essential to develop not only a practice of abstinence, but also a positive vision for our technology habits and our lives. For example, some of us found sustainable sobriety when we decided to practice using internet and technology only as necessary (for example, for work, finances, health, recovery, creative expression, or sober connection with loved ones). We may also find some other word besides “necessary” to be more useful for our recovery, such as “minimal”, “purposeful”, “intentional”, or “beneficial”. We avoid using internet and technology for the purposes of distraction, escape, or numbing our emotions, and we work with other experienced members to help define what this looks like for us. We approach this as a guiding principle, rather than a strict sobriety definition, progressively seeking to move towards a more minimal and purposeful relationship with technology that is aligned with our Higher Power’s will for us.

Tijdelijke onthouding

We kunnen ons verbinden aan een periode van tijdelijke onthouding van een bepaald internet- en technologiegedrag. We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om ons drie maanden lang te onthouden van het nieuws of om een maand lang te vasten van al het onnodige internet- en technologiegebruik. Tijdelijke onthouding kan ons helpen om tijd weg van problematisch gedrag te ervaren en beter te onderscheiden wat ons uitgangspunt zou moeten zijn. 

Een dag tegelijk

Ons langdurig onthouden van problematisch internet- en technologiegedrag kan ontmoedigend, bedreigend of overweldigend lijken. We kunnen deze gevoelens gebruiken als excuus voor een "laatste" eetbui voordat we klaar zijn om nuchter te zijn. In plaats van een grote verplichting aan te gaan, werken we er gewoon aan om de komende 24 uur nuchter te blijven. We doen alles dag voor dag.

Actieplannen

We kunnen actieplannen maken rond uitdagende situaties die onze nuchterheid zouden kunnen destabiliseren. We kunnen bijvoorbeeld een actieplan maken dat zegt: "Als mijn vrienden besluiten dat ze online video's willen kijken terwijl we samen zijn, zal ik mezelf excuseren en een ander lid bellen." Of: "Als ik moet reizen, ga ik elke dag naar een bijeenkomst."

Reageren op drang

Als het verlangen om te gebruiken de kop opsteekt, grijpen we naar onze hulpmiddelen voor herstel: we bellen, bidden, gaan naar een bijeenkomst, maken een wandeling, halen diep adem, schrijven erover, enz. Met de hulp van ons programma zal de drang pieken en dalen.

Een Step One-inventarisatie schrijven

Het kan nuttig zijn om een inventarisatie te maken van onze relatie met internet en technologie in de loop van ons leven. Dit wordt ook wel een Stap Eén inventarisatie genoemd. Dit is een verhaal over ons en onze verslaving: hoe het begon, hoe het in de loop van de tijd veranderde en hoe het nu is. We kunnen schrijven over episodes in ons leven die er voor ons uitspringen; vaak hebben we specifieke herinneringen waar we op terug kunnen kijken en zeggen: "Toen werd ik voor het eerst verliefd op internet en technologie" of "Toen bereikte ik een nieuw dieptepunt". Deze herinneringen kunnen belangrijke gebeurtenissen zijn of meer subtiele reflecties. Het belangrijkste is om een stap terug te doen en het grotere plaatje te zien van de rol die onze verslaving in ons leven heeft gespeeld. 

Om onze relatie met onze verschillende internet- en technologiegedragingen op dit moment beter te onderzoeken, kunnen we dit ook gebruiken oefenblad.

Tijdregistratie

Het bijhouden van een logboek van al ons internet- en technologiegebruik kan ons helpen om inzicht te krijgen in ons gebruik. Het kan nuttig zijn om ons dagelijks gebruik naar een sponsor of verantwoordingspersoon te sturen. We kunnen ook de hele dag door een logboek bijhouden. Hier is een voorbeeld van een tijd log sjabloon.

Boeken

Als we ons gaan bezighouden met internet- en technologiegedrag, kunnen we een sms'je of telefoontje sturen naar een ander lid om te laten weten dat we beginnen, en daarna nog een bericht sturen als we klaar zijn. We hebben gemerkt dat deze gewoonte vooral nuttig kan zijn bij emotioneel moeilijke taken, taken die we hebben vermeden en essentiële taken waarvan we bang zijn dat ze dwangmatig gebruik uitlokken. 

Het is belangrijk om op te merken dat we, in onze ervaring, niet veilig bottom line gedrag kunnen bookmarken. Net zoals een alcoholist het drinken van een glas bier niet veilig kan combineren, zijn er voor ons bepaalde technische gedragingen die gewoonweg nooit veilig zijn, zelfs niet als ze gecombineerd worden. We kunnen ze niet met mate gebruiken, dus moeten we ons onthouden.

Limiting access to technology

Velen van ons hebben ontdekt dat het nuttig is om onze sociale media-accounts en problematische apps te verwijderen, en we hebben er ook baat bij gehad om ons te ontdoen van problematische apparaten. We kunnen onze streamingdiensten opzeggen of alle problematische en dwangmatige inhoud op onze apparaten verwijderen. We kunnen onze smartphone inruilen voor een feature phone, een telefoon zonder aanraakscherm met alleen bel- en berichtfuncties. Sommigen van ons hebben hun internetverbinding thuis opgezegd en gaan alleen nog online op openbare plaatsen, en we kunnen overwegen om onze eigen computer weg te doen en in plaats daarvan computers in de bibliotheek te gebruiken.

Bij het loslaten van problematische apparaten en gedrag kunnen we worstelen met het verlies waar we bang voor zijn. Velen van ons hebben gemerkt dat het verwijderen van de toegang tot dwangmatige media grote opluchting en gemak in ons leven heeft gebracht, en het verwachte verlies wordt vaak weggespoeld als we andere manieren vinden om onze behoeften te bevredigen zonder afhankelijk te zijn van internet en technologie.

Offline alternatieven

Veel dingen die we met technologie doen, kunnen ook offline worden gedaan. We kunnen bijvoorbeeld een fysieke kaart van onze stad kopen in plaats van een kaartapplicatie te gebruiken, een horloge gebruiken in plaats van op onze telefoon te kijken, fysieke boeken lezen in plaats van e-books, naar de winkel gaan in plaats van online te kopen of in een fysiek dagboek of agenda schrijven in plaats van op onze computer.

Tijd vrijmaken van technologie

We kunnen tijd vrijmaken van alle schermen als we ons wankel voelen, door onszelf een paar uur, een dag, een weekend, of langer weg te houden van technologie om ons te helpen onze positie te herstellen en ons bewuste contact met onze Hogere Kracht te verbeteren.

Dagboek

Dagboeken en nadenken over onze gevoelens, strijd en doelen helpt ons om perspectief te ontwikkelen. Dingen op papier zetten geeft ons iets concreets om op terug te kijken. Veel leden doen aan schriftelijk gebed, vrij schrijven of 'morning pages'. We hebben ook baat bij 'Tiende Stap' journaling in de avonduren, waarin we onze dag doornemen en in contact komen met onze Hogere Macht. We merken dat het heel nuttig kan zijn om een fysiek notitieboekje te hebben, zodat we in tijden van nood niet naar een apparaat hoeven te grijpen om onze gevoelens schriftelijk uit te drukken.

Reviewing Relapses

Hoewel we de neiging kunnen hebben om ons na een terugval te schamen of boos op onszelf te zijn, kan dit moment een kans zijn om te groeien. We bekijken onze terugval en proberen de factoren te identificeren die ertoe hebben geleid dat we zijn teruggevallen. We overwegen deze factoren toe te voegen aan onze middellijn en er een actieplan voor op te stellen. We bellen ook onze sponsor of een ander lid om te bespreken wat er is gebeurd. We bevrijden onszelf van schaamte over wat er is gebeurd en beginnen opnieuw. Meer informatie over reageren op uitglijders en terugvallen is te vinden in onze Gids voor nuchterheid, uitglijders en terugvallen.

Een gezonder leven opbouwen in soberheid

Lichamelijke zelfzorg

Na jaren van verwaarlozing van ons lichaam en onze leefomgeving, hebben we er baat bij om prioriteit te geven aan onze lichamelijke zelfzorg. Regelmatige lichaamsbeweging kan het risico op een terugval verminderen en helpt bovendien bij onze stress, stemming, slaap en energie. We kunnen ernaar streven om elke nacht acht uur te slapen, elke dag op dezelfde tijd naar bed te gaan en wakker te worden, een uur voor het slapengaan de schermen uit te zetten, 's middags geen cafeïne te gebruiken en een ochtend- en avondroutine in te stellen. Gezond eten helpt ons ook om onze lichamelijke gezondheid en ons welzijn tijdens het herstel te behouden, net als het inplannen en regelmatig bijwonen van medische en tandartsafspraken. We nemen ook de tijd om onze leefomgeving schoon te maken, een goede hygiëne te hebben en ons goed te kleden. Deze daden van zelf-liefde gaan een lange weg naar het herstel van ons gevoel van eigenwaarde in soberheid.

Persoonlijke gemeenschap

In plaats van ons online met onze gemeenschap te verbinden, doen we moeite om ons in het echte leven met anderen te verbinden. Samenkomen met vrienden en familie, deelnemen aan groepsactiviteiten of dienstbaar zijn aan onze gemeenschap kan helpen het isolement te verlichten dat door onze verslaving wordt versterkt.

Developing hobbies, passions, and activities

Nadat we vooruitgang beginnen te boeken met ons herstel, worden velen van ons geconfronteerd met een onaangename hoeveelheid vrije tijd. Door onze tijd te investeren in nieuwe of verwaarloosde hobby's, passies en activiteiten kunnen we ons leven weer zin geven zonder ons verslavende internet- en technologiegedrag. Door dit te doen, vinden we nieuwe, verrijkende wegen om te voldoen aan onze behoeften aan vermaak, nieuwsgierigheid, ontspanning, verbinding, uitdaging, creativiteit en bijdrage. We schrijven een lijst op van gezonde, niet-compulsieve, offline activiteiten waar we gemakkelijk naar kunnen verwijzen. We kunnen ook tijd investeren in onze carrière of in vrijwilligerswerk. Door deze delen van onszelf te ontwikkelen, verbreken we onze associatie tussen schermen en plezier en beginnen we al snel overvloedige mogelijkheden te vinden om een rijker, meer bevredigend leven te leiden.

Recognizing other compulsions

Als we onthouding vinden, is het niet ongewoon dat onze verslavende persoonlijkheden zich manifesteren door ander dwangmatig gedrag. Als we merken dat dit gebeurt, kunnen we dit eerlijk bespreken met onze sponsor, onze Hogere Macht en andere leden, en onbevooroordeeld begeleiding zoeken over hoe we uit de dwang kunnen komen en in balans kunnen komen. 

Hulp van buitenaf

Bij herstel maken we gebruik van hulp van buitenaf, waaronder professionele hulp. Velen van ons vinden het nuttig om met een therapeut of psychiater te werken, vooral als die een achtergrond heeft in het behandelen van verslaving. We kunnen ook gebruik maken van de steun van coaches, artsen, geestelijk verzorgers, andere Twaalf Stappen Fellowships en andere bronnen van hulp van buitenaf.


Deze pagina is geschreven door ITAA's Web Content Committee. Als je feedback wilt geven of wilt bijdragen aan onze inspanningen, dan horen we dat graag van je of kun je deelnemen aan een van onze bijeenkomsten. Meer details zijn te vinden op de Service commissies pagina.


Page last updated on augustus 26, 2023