Veiligheid in ITAA

ITAA moet voor ons allemaal een veilige plek zijn om te herstellen. Onze eerste traditie stelt dat ons gemeenschappelijk welzijn op de eerste plaats moet komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid van ITAA. Opmerkingen of gedrag van agressieve, seksuele of discriminerende aard gericht op andere leden zijn niet gepast in ITAA. Als we van mening zijn dat een ander lid ongepast heeft gehandeld, zijn hier enkele suggesties voor acties die we kunnen ondernemen:

Acties die we kunnen ondernemen als er zich een incident voordoet tijdens een vergadering

We kunnen het geluid uitzetten en hardop zeggen dat we vinden dat iemand ongepast heeft gehandeld. We kunnen een beroep doen op de tradities of de regel in het draaiboek van de vergadering waarin staat dat "opmerkingen of gedrag van agressieve, seksuele of discriminerende aard gericht op andere leden niet gepast zijn".

We kunnen de persoon vragen om het ongepaste gedrag te stoppen:

"Ik voel me ongemakkelijk door wat er net gezegd/gedaan is, en ik wil vragen dat leden zich onthouden van agressieve, seksuele of discriminerende opmerkingen naar andere leden. We kunnen dit ook na de vergadering verder bespreken, als iemand dat zou willen."

Als we zenuwachtig zijn om er direct iets over te zeggen, kunnen we een privébericht sturen naar de voorzitter of een ander lid in de vergadering over het incident en vragen of zij er iets over willen zeggen. We kunnen hen ook vragen om het gedeelte van het script te herhalen waarin staat: "Opmerkingen of gedrag van agressieve, seksuele of discriminerende aard gericht op andere leden zijn niet gepast in de vergadering".

Als we niet zeker weten of een bepaalde opmerking ongepast is, kunnen we vragen om een groepsgeweten te houden.

Als iemand ons tijdens een vergadering privéberichten stuurt die ongepast zijn, kunnen we reageren met een privébericht om grenzen te stellen en te vragen dat het lid stopt met ons te berichten.

"Uw berichten maken me ongemakkelijk. Wilt u alstublieft stoppen met het sturen van deze privéberichten?"

Acties die we kunnen ondernemen om op het moment zelf te reageren wanneer een incident zich buiten een vergadering voordoet (zoals tijdens een telefoongesprek, het uitwisselen van berichten of persoonlijk)

We kunnen de ander laten weten dat zijn of haar opmerkingen of gedrag ongepast zijn en ons ongemakkelijk voelen, en we kunnen hem of haar vragen om in de toekomst af te zien van soortgelijke opmerkingen of gedrag.

We kunnen afstand nemen van de andere persoon door de omgeving te verlaten, het gesprek te beëindigen of niet te reageren op hun berichten. Dit kan ons helpen de ruimte te nemen die we nodig hebben om wat ademruimte te krijgen en duidelijkheid te krijgen over de situatie.

Acties die we na een incident kunnen ondernemen om duidelijkheid te krijgen

Als eerste stap kunnen we praten met iemand die we in vertrouwen nemen. Als het incident tijdens een bijeenkomst plaatsvond, kan dit de groepsvoorzitter zijn of een vertrouwd medelid dat bij de bijeenkomst aanwezig was. We kunnen ook contact opnemen met onze sponsor, therapeut, spiritueel adviseur of een goede vriend voor extra steun en begeleiding.

Het schrijven van een inventaris van de 10e stap kan ons helpen duidelijkheid te krijgen en de volgende juiste actie te identificeren. Een inventarisatie in de 10e stap bestaat vaak uit het opschrijven van antwoorden op de volgende vragen: Wat is er gebeurd? Welke basisbehoeften werden beïnvloed? Welke emoties voelen we? Wat was ons aandeel (indien van toepassing)? En zijn er acties die we misschien moeten ondernemen? Het wordt aanbevolen dat we ons 10e-stap-schrift voorlezen aan een ander ITAA-lid dat we vertrouwen.

We kunnen ook begeleiding zoeken bij onze hogere macht (bijvoorbeeld door gebed of meditatie).

Acties die we na een incident kunnen ondernemen om het gedrag aan te pakken

Als we ons op ons gemak voelen, kunnen we rechtstreeks contact opnemen met de persoon die zich ongepast gedroeg, hem of haar laten weten hoe we ons door zijn of haar gedrag hebben gevoeld en hem of haar vragen zijn of haar gedrag voortaan te veranderen.

We kunnen een ander vertrouwd lid vragen om ons te helpen de persoon aan te spreken die ons ongemakkelijk heeft gemaakt, om hem/haar bewust te maken van het effect van zijn/haar acties en om te vragen dat het gedrag niet wordt herhaald tegenover ons of anderen. Dit vertrouwde lid kan de andere persoon namens ons aanspreken of als neutrale derde partij deelnemen aan het gesprek.

Als je contact opneemt met een lid dat zich ongepast heeft gedragen, kan het nuttig zijn om hem of haar persoonlijk of telefonisch aan te spreken in plaats van via een sms, omdat dit meestal miscommunicatie helpt voorkomen. In andere gevallen kan een sms of e-mail de betere optie zijn. Wanneer iemand zich ongepast gedraagt, kan het zijn dat hij zich niet realiseert hoe zijn gedrag anderen laat voelen. Het is vaak voorgekomen dat wanneer we de persoon informeren over de effecten die hun acties hebben en hem vragen zijn gedrag te veranderen, hij zijn excuses aanbiedt en probeert te veranderen.

In sommige gevallen kan het het beste zijn om het contact met het lid dat ons ongemakkelijk laat voelen tijdelijk te verbreken. Een gesprek met een ander lid kan ons helpen om die beslissing te nemen.

Onze 12e traditie stelt dat anonimiteit het spirituele fundament is van al onze tradities en ons eraan herinnert om principes boven persoonlijkheden te stellen. Wanneer we ongepast gedrag aan de orde stellen of gebeurtenissen met andere leden bespreken, vinden we dat het het beste is om anonimiteit en vertrouwelijkheid te bewaren door het gebruik van de namen van de betrokken leden en andere identificerende informatie te vermijden.

Anonimiteit is geen dekmantel om crimineel gedrag te beschermen. ITAA-leden zijn ook "burgers van de wereld" en als burgers staan we niet boven de wet.* In sommige gevallen, en na overleg met andere leden, kunnen we juridische stappen overwegen. 

Acties die een groep kan ondernemen om te reageren op ongepast gedrag

Het is belangrijk om over veiligheidskwesties te praten voordat ze zich voordoen en een protocol op te stellen voor hoe de groep zou willen omgaan met ongepast gedrag, mocht het zich voordoen. In lijn met onze tradities is een groepsgeweten het beste forum om een dergelijke discussie te voeren. We moedigen de leden aan om dit punt naar voren te brengen tijdens de volgende reguliere vergadering van hun groep.

Hier volgen enkele ideeën die groepen kunnen opnemen in een protocol om te reageren op ongepast gedrag:

  • Bij ongepast gedrag kan de voorzitter een verklaring voorlezen aan de hele vergadering, bijvoorbeeld: "We hebben ITAA nodig om een veilige plaats te zijn waar we allemaal kunnen herstellen. Onze eerste traditie stelt dat ons gemeenschappelijk welzijn op de eerste plaats moet komen; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid van ITAA. Opmerkingen of gedrag van agressieve, seksuele of discriminerende aard gericht op andere leden zijn niet gepast in ITAA."
  • Groepen kunnen een dienstverlenende rol instellen om deelnemers aan vergaderingen te ondersteunen die getroffen zijn door ongepast gedrag en/of om degenen die ongepast hebben gehandeld aan te pakken.
  • Groepen kunnen een twee- of drietrapsbeleid overwegen voor mensen die herhaaldelijk ongepast gedrag vertonen. Als laatste redmiddel kan het verstorende lid gevraagd worden om de bijeenkomsten een tijd niet bij te wonen.

Als jouw groep andere ideeën heeft en ze wil delen om ze op te nemen in deze suggesties, neem dan contact op via het contactformulier.

Als er zich een incident van ongepast gedrag voordoet en onze groep nog geen protocol heeft opgesteld om hiermee om te gaan, kan de groep een groepsgeweten houden om te bespreken hoe te reageren op de situatie, waarbij mogelijk de overtredende partij wordt gevraagd om de vergadering te verlaten. 

Extra suggesties 

Als je wordt blootgesteld aan ongepast gedrag of als je anderen ondersteunt die zijn blootgesteld aan ongepast gedrag, kan dat emotioneel uitdagend zijn. We kunnen gaan wandelen, een bad of douche nemen, tijd doorbrengen met een goede vriend(in), zelfcompassie oefenen en ons richten op goed eten en slapen. Het is goed om het wat rustiger aan te doen en ons op onze eigen behoeften te richten. We kunnen ook verdere ondersteuning zoeken bij professionele geestelijke gezondheidszorg. 

Als iemand ons om hulp heeft gevraagd bij het aanpakken van het gedrag van een ander lid, kunnen we anderen om advies vragen of deze gids raadplegen.

ITAA veilig houden voor iedereen

In ITAA houden we onze aandelen gericht op onze eigen persoonlijke ervaring. We vermijden om commentaar te geven op andere individuele leden of om ze uit te kiezen, direct of indirect. Wat voor het ene lid aanvoelt als flirten, kan voor een ander lid aanvoelen als intimidatie. We zijn in ITAA om te herstellen van onze verslaving en we moeten de veiligheid van onze groepen zorgvuldig beschermen zodat iedereen kan herstellen. 

Als iemand ons heeft laten weten dat ons gedrag of onze woorden ongepast waren, kunnen we nadenken over de situatie en overwegen welke veranderingen we kunnen aanbrengen om herhaling van het ongepaste gedrag in de toekomst te voorkomen. Als we schade hebben veroorzaakt, is het aan te raden om het goed te maken na overleg met een ervaren lid van ITAA. Het is belangrijk om feedback te krijgen voordat we iets goedmaken om verdere schade te voorkomen.*Voor verdere referentie en om te lezen: Veiligheid en A.A.: ons gemeenschappelijk welzijn


Pagina voor het laatst bijgewerkt op 8 januari 2023