De Twaalf Concepten

Deze pagina bevat de Twaalf Concepten van Anonieme Alcoholisten, die de leidende werkingsprincipes en dienstverleningsstructuren van de AA beschrijven. In de toekomst hoopt ITAA de Twaalf Concepten aan te passen aan onze eigen leidende werkprincipes en dienstverleningsstructuren, in afwachting van goedkeuring door de Fellowship. In de tussentijd kunnen de Twaalf Concepten van de AA dienen als een nuttig referentiepunt.

 1. De eindverantwoordelijkheid en uiteindelijke autoriteit voor de A.A. werelddiensten moet altijd berusten bij het collectieve geweten van onze hele Fellowship.
 2. De Algemene Dienstenconferentie van A.A. is, voor bijna elk praktisch doel, de actieve stem en het effectieve geweten van onze hele samenleving geworden in haar wereldaangelegenheden.
 3. Om effectief leiderschap te verzekeren zouden we elk onderdeel van A.A. - de conferentie, de General Service Board en haar dienstverlenende organisaties, stafleden, commissies en leidinggevenden - een traditioneel "beslissingsrecht" moeten geven. 
 4. Op alle verantwoordelijke niveaus zouden we een traditioneel "recht op deelname" moeten handhaven, dat een stemvertegenwoordiging toestaat die in redelijke verhouding staat tot de verantwoordelijkheid die iedereen moet dragen. 
 5. In onze hele structuur zou een traditioneel "recht van beroep" moeten gelden, zodat minderheidsstandpunten worden gehoord en persoonlijke grieven zorgvuldig worden overwogen. 
 6. De Conferentie erkent dat het belangrijkste initiatief en de actieve verantwoordelijkheid in de meeste werelddienstaangelegenheden moet worden uitgeoefend door de trustee-leden van de Conferentie die optreden als de General Service Board. 
 7. Het handvest en de statuten van de General Service Board zijn juridische instrumenten die de trustees de bevoegdheid geven om de werelddienstzaken te beheren en uit te voeren. Het Conference Charter is geen juridisch document; het vertrouwt op traditie en de A.A. portemonnee voor uiteindelijke effectiviteit. 
 8. De trustees zijn de belangrijkste planners en beheerders van het algemene beleid en de financiën. Ze houden toezicht op de afzonderlijk opgerichte en constant actieve diensten en oefenen dit uit via hun vermogen om alle directeuren van deze entiteiten te kiezen. 
 9. Goed leiderschap op alle niveaus is onmisbaar voor ons toekomstig functioneren en onze veiligheid. Primair leiderschap in de werelddienst, ooit uitgeoefend door de oprichters, moet noodzakelijkerwijs worden overgenomen door de trustees. 
 10. Aan elke dienstverantwoordelijkheid moet een gelijkwaardige dienstverleningsbevoegdheid worden gekoppeld, waarbij de reikwijdte van deze bevoegdheid goed moet worden gedefinieerd. 
 11. De trustees moeten altijd de best mogelijke commissies, bedrijfsdirecteuren, leidinggevenden, personeel en adviseurs hebben. Samenstelling, kwalificaties, introductieprocedures en rechten en plichten zullen altijd zaken van serieuze zorg zijn. 
 12. De Conferentie zal de geest van de A.A.-traditie in acht nemen en ervoor zorgen dat zij nooit de zetel wordt van gevaarlijke rijkdom of macht; dat voldoende bedrijfsfondsen en reserves haar voorzichtige financiële principe zijn; dat zij geen van haar leden in een positie van ongekwalificeerde autoriteit over anderen plaatst; dat zij tot alle belangrijke beslissingen komt door discussie, stemming en, waar mogelijk, substantiële unanimiteit; dat haar handelingen nooit persoonlijk bestraffend zijn of aanzetten tot publieke controverse; dat zij nooit regeringsdaden verricht; dat zij, net als de Sociëteit die zij dient, altijd democratisch zal blijven in denken en handelen. 

Copyright © 1962 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden


Pagina voor het laatst bijgewerkt op 8 januari 2023